• OBJAVLJENO: 07.12.2015.
Sastanak ministra za obrazovanje sa direktorima osnovnih i srednjih škola

IMG_0745

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga danas je održao radni sastanak sa direktorima osnovnih i srednjh škola na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Sastanku su prisustvovali i saradnici u resornom ministarstvu, a razgovarano je o pitanjima od značaja za rad škola i funkcionisanje odgojno-obrazovnog sistema u Bosansko-podrinjskom kantonu.

Kao jedna od tačaka razmatrana je bezbjednosna situacija u školama, pri čemu su direktori škola informisali ministra o aktivnostima koje se poduzimaju s ciljem postizanja što veće bezbjednosti i sigurnosti boravka u školskim objektima i dvorištima.

Radi unaprjeđenja postojećeg stanja predloženo je uvođenje videonadzora u školama koje još uvijek nemaju ovaj vid nadzora bezbjednosti u školama, nadziranje ulazaka u školske objekte te adekvatno rješavanje pitanja rasvjete u školskim dvorištima.

S tim u vezi, dogovoreno je da će škole poduzeti sve mjere kako bi se bezbjednost i sigurnost učenika u školama, a posebno u školskim salama i na školskim igralištima, podigla na veći nivo.

S obzirom da je jedna od tema bio i budžet za 2016. godinu, na sastanku je razmatran Nacrt budžeta BPK-a Goražde za narednu godinu u dijelu koji se odnosi na rad škola.

Pedagoški zavod BPK-a Goražde najavio je edukaciju nastavnika tokom zimskog raspusta koja će se temeljiti na primjerima dobre prakse, kao i edukaciju ostalih stručnjaka u obrazovanju.

Resorni ministar iznio je na sastanku niz preporuka s ciljem poboljšanja odgojno-obrazovnog rada, kao i unaprjeđenja discipline u školama.

Najavljeno je i da će resorno ministarstvo u drugoj polovini decembra 2015. godine odobriti vanredni rok za polaganje stručnih ispita nastavnika, saradnika i stručnih saradnika.

Ministar je upoznao direktore sa informacijom da su nacrti Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju dobili saglasnost Vlade BPK-a Goražde i da su upućeni u skupštinsku proceduru, te je pozvao sve prosvjetne radnike da se uključe u javne rasprave i na taj način daju svoj doprinos u donošenju što kvalitetnijih zakona u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Bosansko-podrinjskog kantona.

Ovom prilikom najavljeno je i donošenje novih pravilnika u oblasti obrazovanja, koji će omogućiti dodatno unaprjeđenje odgojno-obrazovnog procesa u ovom kantonu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.