• OBJAVLJENO: 09.12.2015.
Skupština BPK-a
Održana sjednica Ustavne i zakonodavno-pravne komisije

IMG_0795

Na današnjoj sjednici,  Ustavna i zakonodavno-pravna komisija Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je prijedloge zakona i odluka koji su uvršteni u prijedlog dnevnog reda za 9. redovnu sjednicu Skupštine.

Osim Prijedloga zakona o inspekcijama u BPK Goražde i Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde, razmatran je i Prijedlog odluke o naknadama plaća direktora javnih preduzeća, ustanova, agencija, zavoda, direkcija i fondova kojima je osnivač BPK Goražde, kao i Prijedlog odluke o utvrđivanju potrebnih sredstava za trakice za mjerenje šećera u krvi dijabetičarima s područja BPK Goražde.

Komisija je konstatovala da postoji pravni osnov za donošenje Zakona o inspekcijama, te je u sklopu rasprave o pojedinostima ovog zakona predložila i nekoliko amandmana.

Skupštini je predloženo da utvrdi Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i uputi ga u proceduru javnih rasprava.

Donesenim zaključkom, Ustavna i zakonodavno-pravna komisija predložila je Ministarstvu za boračka pitanja da kod upućivanja Prijedloga zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde bude predložen novi zakon koji će uvažavati izvorni tekst zakona sa dosadašnjim izmjenama i dopunama, te predloženim izmjenama i dopunama ovog zakona.

Komisija je konstatovala da su prijedlozi Odluke o naknadama plaća direktora javnih preduzeća i Odluke o utvrđivanju potrebnih sredstava za trakice za mjerenje šećera u krvi dijabetičarima sa područja BPK Goražde pravno utemeljeni, kao i da je prije izjašnjavanja o ovim odlukama, u skladu sa Poslovnikom Skupštine, potrebno pribaviti mišljenje Vlade BPK-a Goražde.

IMG_0797

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.