• OBJAVLJENO: 12.02.2016.
Goražde
Održana Javna rasprava o Nacrtu zakona o osnovnom obrazovanju i odgoju BPK-a Goražde

IMG_2057

Nakon javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, u Goraždu je danas održana i posljednja u nizu javnih rasprava o Nacrtu zakona o osnovnom obrazovanju i odgoju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Javna rasprava je bila veoma posjećena i pored predstavnika Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, predvođenih ministrom Damirom Žugom i uposlenih u osnovnom obrazovanju, raspravi su prisustvovali i predstavnici Komisije za mlade Skupštine BPK-a, Misije OSCE-a BiH – Ured u Foči, te predstavnici vijeća roditelja i školskih odbora.

Slično kao i u slučaju izmjena i dopuna Zakona o srednjem obrazovanju BPK-a Goražde, razlozi za donošenje ovog zakona mogu se naći u potrebi usklađivanja postojećih zakonskih propisa sa Okvirnim zakonom u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i drugim zakonskim propisima.

Takođe, cilj je da se isprave i nedostaci uočeni u dosadašnjoj primjeni Zakona o osnovnom obrazovanju i odgoju, s posebnim akcentom na implementaciju konvencija i sporazuma o pravima  djeteta, omogućavanje jednakog pristupa osnovnom obrazovanju svoj djeci, omogućavanja obrazovanja djece i mladih sa poteškoćama u razvoju, primjenu zajedničkih jezgri nastavnih planova i programa, povezivanje škole sa lokalnom zajednicom i tržištem rada, te jačanje autonomije samih škola.

IMG_2066

U toku rasprave izneseno je niz prijedloga i sugestija za poboljšanje predloženih zakonskih rješenja, te je konstatovano da je ovo bila jedna od produktivnijih javnih rasprava koju je Ministarstvo do sada organizovalo.

– Ovo je bila jedna veoma konstruktivna javna rasprava i mi u narednom periodu nećemo žuriti, već ćemo sve primjedbe, koje će biti dostavljene u pisanoj formi sa obrazloženjima, detaljno analizirati. Vjerujem da ćemo imati kvalitetan zakon koji će stupiti na snagu danom usvajanja na samoj sjednici Skupštine, a primjena oba ova zakona počet će 1. septembra, odnosno naredne školske godine – kazao je ministar.

Prema njegovim riječima, Zakon o osnovnom obrazovanju i odgoju BPK-a trebao bi biti upućen Vladi u formi prijedloga do kraja marta 2016. godine, a potom i Skupštini.

Usaglašen je zaključak da se primjedbe i sugestije na Nacrt zakona o osnovnom obrazovanju i odgoju dostave resornom ministarstvu do srijede, 17.02.2016. godine do 12.00 sati.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.