• OBJAVLJENO: 22.03.2016.
Novi sastanak Tima za borbu protiv korupcije BPK-a
Nastavljene aktivnosti na donošenju Akcionog plana za borbu protiv korupcije u BPK Goražde

1 006

Danas je održan treći sastanak Tima za borbu protiv korupcije koji je imenovala Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i čiji je zadatak izrada Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Bosansko-podrinjskom kantonu.

U procesu pristupa Evropskoj uniji, izrada akcionih planova u ovoj oblasti obaveza je svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini .

– Za nas u ovom konkretnom slučaju to je, znači, borba protiv korupcije u organima uprave i institucijama BPK-a Goražde i pravljenje efikasnih mjera koje će spriječiti ili umanjiti korupciju koja je prisutna u svim sferama društva – kazao je koordinator  Tima za borbu protiv korupcije Emir Sijerčić.

Krajnji cilj donošenja Akcionog plana jeste konkretizacija mjera i aktivnosti za efikasniju borbu protiv korupcije.

Prema riječima koordinatora Tima, osim normativnog uređenja ove oblasti, predviđeno je uspostavljanje i drugih mehanizama čiji je cilj sprečavanje korupcije, kao što su npr. info-linije i e-mailovi na koje će građani moći uputiti primjedbe na rad organa uprave.

– Ne smijemo shvatiti korupciju kao usko koruptivnu radnju uzimanja poklona ili novca. Korupcija u sebi obuhvata mnogo šire pojmove počev od nepotizma, sukoba interesa, pronevjere i raznih drugih oblika korupcije. To je, ustvari, ono zbog čega građani najviše i negoduju kada je u pitanju rad organa uprave. To je čak i nevršenje poslova u javnom interesu, a postoje i drugi pojavni oblici koruptivnih radnji koji će biti predmet rada ovog Tima – kazao je on.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.