• OBJAVLJENO: 07.04.2016.
Održan sastanak Radnog tijela Vlade BPK-a Goražde
U toku su pripreme Programa javnih investicija BPK-a Goražde

100_9098

Danas je održan sastanak Radnog tijela za izradu Programa javnih investicija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016-2020. godina.

Na ovom sastanku, članovi Radnog tijela koje je imenovala Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde s ciljem definisanja prioritetnih javnih investicija na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u naredne dvije godine, obavili su razgovore u vezi pripreme ovog Programa, te je razgovarano o kandidovanju projekata iz ovog kantona u Program javnih investicija FBiH.

Uzimajuću u obzir da je rok za dostavljanje prijedloga za Program javnih investicija FBiH 15.04.2016. godine, dogovoreno je da predstavnici resornih ministarstava i općina Bosansko-podrinjskog kantona, Vladi dostave prijedloge projekata koji bi bili upućeni Vladi FBiH s ciljem uvrštavanja u federalni program.

Takođe je dogovoreno da se na sastanku koji je zakazan za sljedeću sedmicu, iz ovih projekata izdvoje projekti koji će biti predstavljeni na Međunarodnoj investicijskoj konferencji Sarajevo Busseins Forum koja će se održati u maju 2016. godine.

Programom javnih investicija u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, između ostalog, bit će obuhvaćena putna komunikacija Goražde-Sarajevo, sanitarna deponija u Goraždu, izgradnja kanalizacione mreže u Prači, te revitalizacija industrijske zone „Haldište.“

Svi projekti koji budu nominovani za uvrštavanje u Program javnih investicija FBiH moraju biti u vrijednosti od najmanje 1 milion KM.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.