• OBJAVLJENO: 14.04.2016.
Premijer BPK-a Goražde
U Program javnih investicija FBiH bit će kandidovani projekti od naročitog značaja za BPK Goražde

slike 5 006

Tim za izradu Programa javnih investicija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016-2018. godina trenutno provodi aktivnosti na pripremi ovog programa i odabiru najznačajnijih kapitalnih projekata za područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji će biti kandidovani u Program javnih investicija FBiH.

Sama obaveza izrade Programa javnih investicija proizišla je iz uredbe koju je donijela Vlada FBiH.

– Na nivou Federacije urađen je Nacrt programa javnih investicija u koji su ušli projekti koji su kandidovani od strane institucija i organa Federacije. Bosansko-podrinjski kanton je zastupljen u tom dijelu u smislu, prije svega, cestovne izgradnje, odnosno rekonstrukcije onih objekata koji su u nadležnosti Federalne direkcije za ceste – pojasnio je premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković.

Prema njegovim riječima, namjera Vlade BPK-a Goražde je da u ostavljenom roku podnese zahtjev za uvrštavanje u Program javnih investicija FBiH nekoliko projekata koji su obuhvaćeni Strategijom razvoja BPK-a Goražde za period 2016-2018. godina.

U skladu sa predviđenom procedurom, sve predložene zahtjeve za uvrštavanje u Program javnih investicija razmotrit će i ocijeniti posebna komisija na nivou Federacije.

– U ovoj fazi ćemo ići sa nekoliko najznačajnijih strateških projekata, a to je razvoj projektne dokumentacije cestovnog povezivanja Sarajeva sa Goraždem, znamo da imamo i velike potencijale u smislu iskorištavanja nalazišta gipsa, kao i potrebe za razvojem novih industrijskih zona – istakao je premijer.

On je izrazio očekivanja da će projekti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde biti prepoznati i uvršteni u federalni Program javnih investicija, te je istakao da je u prošloj godini, po različitim osnovima, sa nivoa FBiH podržana realizacija više projekata u BPK Goražde, među kojima su i veoma vrijedni projekti izgradnje obaloutvrda u Prači i Ustikolini.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.