• OBJAVLJENO: 18.04.2016.
Vlada održala 59. redovnu sjednicu
Odobrena isplata tranše studentskih kredita za studijsku 2015/16. godinu

IMG_3700

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala 59. redovnu sjednicu.

U oblasti Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je donijela odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija, kao odluke o odobravanju sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za januar, februar i mart 2016. godine.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, Vlada je donijela Odluku o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mart 2016. godine.

Na današnjoj sjednici, Vlada je donijela i Odluku o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate tranše studentskih kredita studentima s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2015/2016. godinu.

U skladu s prijedlogom Ministarstva za privredu, Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za privredu sa ekonomskog koda 615100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) koji se odnosi na uklanjanje naplavina iz korita rijeke Drine, na dionici od Mosta Alije Izetbegovića do Baćanskog mosta u Goraždu.

Zbog službenog odsustva premijera Emira Okovića, današnjom sjednicom je, po ovlaštenju Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, predsjedavao ministar za finansije Nudžeim Džihanić.

IMG_3716

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.