• OBJAVLJENO: 20.04.2016.
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH
Obuka u okviru institucija kao dio uspostave sistema za prevenciju i borbu protiv korupcije

Slike 7 009

U organizaciji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, u Goraždu je danas održana obuka kontakt tački u institucijama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde iz oblasti borbe protiv korupcije.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde je peti kanton u FBiH koji je formirao Tim za borbu  protiv korupcije, a sedmi kanton u kojm je održana ova obuka kao dio uspostave sistema za borbu protiv korupcije na nivou BiH.

Prema Indeksu percepcije korupcije za 2015. godinu u izradi Transparency International-a, BiH je najlošije pozicionirana zemlja u regionu kad je u pitanju ocjena raširenosti korupcije u društvu i u prošloj godini našla se na visokom 76 mjestu od ukupno 168 zemalja u kojima je provedeno ovo istraživanje.

Današnja obuka je organizovana uz finansijsku potporu Vlade Velike Britanije u sklopu projekta „Jačanje komunikacijskih kapaciteta Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH.“

– U fazi smo uspostave kičme antikorupcije u BiH, što znači uspostavu 14 tijela za sprečavanje korupcije na svim nivoima. Danas educiramo kontakt tačke za borbu protiv korupcije sa fokusom na prevenciju korupcije koja je suštinska priča  u borbi protiv korupcije. Isuviše je tema u bh. eteru koje se tiču lišavanja slobode i specijalnih operacija, itd. Nama treba prevencija, da ne gledamo više takve teme u našim informativnim emisijama, već da se bavimo suštinskim pitanjima, a to je da smanjimo uslove nastanka korupcije i da gledamo što više tema koje se tiču investicija i zdravog života u BiH – kazao je pomoćnik direktora u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH Mevludin Džindo.

Slike 7 025

Agencija je formirana 2009. godine, a intenzivnije aktivnosti na institucionalizaciji borbe protiv korupcije započete su 2013. godine kada su zaposleni prvi službenici.

– Evo 2016. godine izlazimo na teren prema istinskim partnerima. To su svakako tijela  za sprečavanje korupcije na nivou entiteta, kantona i Brčko distrikta i to je mjesto gdje se stvarni život odvija – istakao je Džindo.

Kooridnator Tima za borbu protiv korupcije u BPK Goražde Emir Sijerčić kazao je da su aktivnosti na uspostavi sistema za prevenciju i borbu protiv korupcije u BPK Goražde započele krajem prošle godine, te da je do sada pripremljen Nacrt akcionog plana za borbu protiv korupcije u BPK Goražde.

–  Sljedeći korak koji je planiran je da će Vlada završiti sa Akcionom planom za borbu protiv korupcije, koji će biti na sjednici Vlade vjerovatno do kraja ovog mjeseca i onda kreće institucionalni oblik borbe protiv korupcije u ovom kantonu – kazao je on.

Nakon donošenja Akcionog plana, te drugih akata na kojima će se zasnivati prevencija i borba  protiv korupcije, uslijedit će daljnje aktivnosti na uspostavi ovog sistema, kao što su otvaranje info-linija za prijavu korupcije i uspostavljanje mehanizama zaštite prijavitelja korupcije, među kojima je i izrada Nacrta zakona o zaštiti prijavitelja korupcije.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.