• OBJAVLJENO: 20.04.2016.
Konferencija ministara obrazovanja u BiH osudila sve oblike vršnjačkog nasilja i nasilja u školama

obr3

Ministri obrazovanja na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini na jučerašnjoj sjednici Konferencije ministara obrazovanja u BiH u Sarajevu, informirani su o aktivnostima na sprečavanju pojava vršnjačkog nasilja u BiH, a koje provodi Savjet za djecu i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice.

Najoštrije su osudili postojanje svakog oblika međuvršnjačkog i nasilja u školama i zatražili zaštitu prava djece. Konferencija ministara obrazovanja pozdravila je aktivnosti i planove ministarstava obrazovanja u Bosni i Hercegovini na prevenciji i sprečavanju svakog oblika međuvršnjačkog i nasilja u školama i zaštiti prava djece i poziva ih da takve aktivnosti uključe kako u nastavne planove i programe, tako i svakodnevni život svake škole u BiH.

Predstavnici Delegacije Evropske unije u BiH i Direkcije za evropske integracije predstavili su Izvještaj Evropske unije za BiH za 2015. godinu i Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz Izvještaja u dijelu koji se odnosi na oblast obrazovanja.  Konferencija ministara obrazovanja u BiH pozvala je nadležne obrazovne vlasti i agencije za obrazovanje u BiH, da u skladu sa svojim mandatima obezbjeđuju provođenje aktivnosti iz Akcionog plana u zadatim rokovima. Apelirano je na nadležne obrazovne vlasti da iznađu modalitete za usaglašavanje neusaglašenih mjera za realizaciju prioriteta koji se odnose na obaveze entiteta, kantona i Brčko distrikta.

http://www.mcp.gov.ba

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.