• OBJAVLJENO: 29.04.2016.
Općina Goražde
Potpisani ugovori o saniranju fasada zgrade u ulici Prve slavne višegradske brigade

1

Nakon što su potpisani ugovori o održavanju lokalnih puteva od interesa za Općinu Goražde, u Maloj sali Općine danas je organizovano i potpisivanje Ugovora o sufinansiranju saniranja fasada u ulici Prve slavne višegradske br. 3 – 5 i 7 – 9 – 11  u Goraždu sa firmom Goraždestan d.o.o. Goražde.

Ugovor u ime Općine Goražde kao naručioca, sa v.d. direktoricom firme Goraždestan d.o.o. Goražde Mersidom Fidahić potpisao je načelnik dr.sci. Muhamed Ramović.

Riječ je o projektu utopljavanja i uređenja fasade zgrade u ulici Prve slavne višegradske koji se odnosi na ulaze br. br. 3 – 5 i 7 – 9 – 11, kojim će se postići energetska efikasnost, odnosno osigurati ušteda toplotne energije za stanare, a samim tim će i zgrada dobiti mnogo ljepši izgled. Ukupna vrijednost danas potpisanog Ugovora je 35.000,00 KM, dok će kompletan projekat koštati oko 105.740,00 KM, za koji su sredstva zajednički obezbijedili Vlada BPK-a, Općina Goražde i stanari zgrade koji žive u pomenutim ulazima. Prema potpisanom Ugovoru izvođač radova se obavezuje da će u roku od 60 dana od dana potpisivanja ugovora izvršiti radove.

Prilikom potpisivanja Ugovora, načelnik Općine Goražde dr.sci. Muhamed Ramović je istakao – ”Evo još jednog primjera izuzetno dobre saradnje između Vlade Kantona i Općine Goražde, a i građana. Drago mi je što smo imali razumijevanje od Vlade Kantona koji su sufinansirali ovaj Projekat sa 30.000,00 KM, Općina Goražde sa 5.000,00 KM, toliko smo mogli izdvojiti za ovaj Projekat i građani koji svoj redovni dio plaćaju i imaju svoje određene fondove. Dakle, ukupna vrijednost Projekta je 105.000,00 KM. Također je veoma važno ovdje da firma Goraždestan kreditira građane i da će se za nekoliko godina tek taj projekat otplatiti, a rok da završe radove fasade je 60 dana. Završetkom Projekta ovaj dio Grada će dobiti potpuno novi izgled i s te strane smo dodatno sretni. Pozivamo sve građane i kućne savjete da se dogovaraju, da planiraju da svoje budžete i obogaćuju ih kako bi i njima mogli ovako pomoći sa određenim sredstvima, a sve u cilju da građanima bude toplije u stanovima i da nam bude grad ljepši.”

3

Obzirom da Vlada BPK-a sufinansira ovaj projekat današnjem potpisivanju prisustvovao je premijer Emir Oković i ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK-a Slobodan Janković, te predsjednici kućnih savjeta ulaza koji će biti obuhvaćeni ovim projektom.

”Radi se o jednom pilot projektu na koju ideju smo mi došli unutar Vlade Kantona. Cijeneći ovu saradnju i nadležnost lokalne zajednice predložili smo jednu taku ideju Općini Goražde, a ista je prihvaćena. Danas imamo epilog, znamo da se tu pojavljuju kućni savjeti i upravitelji. Jedna aktivnost koja prije svega doprinosi uređenju grada, a sa druge strane znamo da je svjetski trend postizanje energetske efikasnosti i povećanje te učinkovitosti. Generalno značaj i prednosti tog Projekta su višestruki i mi se nadamo da će te aktivnosti biti nastavljene i u narednom periodu kroz sličan model ili neki drugi. Očekujemo da će na višim nivoima sve veći značaj biti usmjeren ka energetskoj efikasnosti ne samo javnih objekata već i privatnih objekata, a mi ćemo biti neko ko želi to pratiti i u određenom smislu smo željeli kroz ovaj pilot projekat ići korak naprijed i generalno smo mišljenja da će ovo biti dobra stvar” – istakao je premijer Vlade BPK Emir Oković.

”U Budžetu Ministarstva za urbanizam u prethodnoj 2015. godini kroz transfere prema nižim nivoima vlasti obezbijeđeno je bilo nekih 150.000,00 KM, a Općina Goražde je kandidovala projekat utopljavanja zgrada u Višegradskoj ulici. Ministarstvo je podržalo taj projekat u iznosu od 30.000,00 KM, a sam značaj po mom viđenju ovog projekta jeste prvenstveno u tome što su se sredstva za samu izradu fasada obezbijedila iz tri pravca i to iz Ministarstva za urbanizam i prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde 30.000,00 KM, Općine Goražde 5.000,00 KM i ostalo je učešće etažnih vlasnika. Samim tim mi se u Ministarstvu nadamo da će ovo podstaći ostale zajednice etažnih vlasnika da prikupljaju određena sredstva za svoje račune i izmiruju obaveze prema Goraždestanu kao upravitelju zgrada i da će se u nekom budućem periodu akumulirati neka određena sredstva kako bi mogla Vlada, odnosno Općina Goražde uz neko svoje sufinansiranje pristupiti izradi termofasada, samim tim uljepšavanju grada Goražda. Moje mišljenje je da je prvenstveno značaj u tome da se nadamo da će ovaj Projekat podstaći ostale zajednice etažnih vlasnika da redovno izmiruju svoje, ne samo obaveze, nego da i prikupljaju određena sredstva koja će mimo toga akumulirati na svojim računima” – naglasio je ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK-a Slobodan Janković.

”U svakom slučaju očekujem da nam zgrada bude ista kao što je bila prije rata, jer to je centar grada. Zgrada koja je 1977. godine useljena i koja je praktično krasila onaj dio Goražda. Nadam se da će i sada izvođač radova uspjeti da je vrati u prvobitan položaj, a posebno bih se zahvalio Vladi BPK-a, ministru, koji su našli mogućnosti da doniraju i da nam pomognu kao investitorima, Goraždestanu također i načelniku općine Goražde. Nadam se da će ovo biti uspješno sprovedeno. Mi smo se dogovorili, bar vlasnici stanova, da sva sredstva koja prikupimo na ime zajedničkog održavanja zgrada usmjerimo na plaćanje, odnosno investiranje tih radova” – kazao je predsjednik kućnog savjeta ulaza br. 3 Bego Resić.

www.gorazde.ba

2

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.