• OBJAVLJENO: 02.06.2016.
Nastavak 63. redovne sjednice Vlade BPK-a Goražde
Razmatran Plan racionalizacije materijalnih troškova u Budžetu BPK-a Goražde

1 (2)

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala nastavak svoje 63. redovne sjednice na kojem je usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za period 01.01-31.03.2016. godine.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, donesena je Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u iznosu od 7.892,00 KM u Budžetu BPK-a Goražde za 2016. godinu na organizacionom kodu JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija, koja se odnosi na projekat „Pružanje psihoedukativne pomoći i podrške učenicima, roditeljima i nastavnicima škole.“

Vlada je razmatrala Plan racionalizacije materijalnih troškova kao sastavni dio mjera i aktivnosti za unaprjeđenje rada, a s ciljem stabiliziranja Budžeta BPK-a Goraže, kao i zaključke kojima se nalažu mjere i aktivnosti s ciljem racionalizacije materijalnih troškova. Ocjenjeno je da je predloženi plan Ministarstva finansija dobra osnova za njegovo konačno donošenje te je ministarstvima naloženo da u roku od 15 dana dostave svoje prijedloge.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđenje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec april 2016. godine.

3 (2)

Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je dala saglasnost na programe utroška sredstava „Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za kanton),“ „Tekući transferi za zdravstvo (od značaja za kanton)“ i „Transferi neprofitnim organizacijama“ za 2016. godinu.

Vlada je donijela odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline za pokretanje postupka izbora najpovoljnijih ponuđača za izradu glavnih projekata za izgradnju stambeno-poslovnih objekata „Lamela H3“ i „Lamela H4,“ kao i Odluku o davanju saglasnosti  za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga izrade elaborata o geomehaničkom ispitivanju tla na lokalitetu buduće gradnje pomenutih stambeno- poslovnih objekata.

Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline data je saglasnost i za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga ispitivanja i izdavanja atesta za elektroinstalacije u 38 potkrovnih stanova u ulicama Maršala Tita, Jusufa Duhovića i Meha Drljevića.

U oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, Vlada je usvojila Uredbu o općim smjernicama za vođenje kadrovske politike u organima državne službe BPK-a Goražde i Uredbu o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju/ sufinansiraju iz Budžeta BPK-a Goražde.

4

Vlada je razmatrala i usvojila Elaborat o opravdanosti postojanja pojedinih organizacionih jedinica unutar uprave BPK Goražde, kojim je predložena njihova eventualna reorganizacija.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je donijela Odluku o prihvatanju sufinansiranja Projekta poboljšanja uslova rada i kvaliteta usluga JP Kulturno-informativni centar d.o.o. Prača te odobrila sredstva za realizaciju pomenutog projekta.

Vlada je donijela Zaključak o utvrđivanju Konačnog plana raspodjela sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou BPK Goražde za 2016. godinu koji se odnosi na redovne programe – kvalitetni sport (priprema i takmičenje), kantonalni savezi, školski sport i sport lica sa invaliditetom u iznosu od 440.893 KM.

Vlada je donijela i Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za uvećanje finansijskih sredstava Odbojkaškom klubu „Goražde“ i Muškom rukometnom klubu „Goražde“ utvrđenih Konačnim planom raspodjele sredstava za finansiranje sporta iz razloga prelaska ovih klubova u viši rang takmičenja, tj. ulaska u Premijer ligu.

U oblasti Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je odobrila 13.700 KM za isplatu hedija živim i članovima porodice posthumnih dobitnika najvećih ratnih priznanja s prostora BPK-a Goražde, te organizovanje njihovog tradionalnog druženja za 2016.godinu.

Odobrena su takođe i sredstva u iznosu od 2000 KM za sufinansiranje sanacije lokalnih puteva u mjestima povratka lokalnog stanovništva.

Vlada je usvojila Izvještaj kantonalnog Štaba civilne zaštite o procjeni šteta od prirodne nesreće na području općine Pale u FBiH kao i Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći ovoj općini u iznosu od 20.000 KM za saniranje šteta od poplava.

Usvojeni su takođe i pravilnici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove: Pravilnik o normativima za vršenje inspkecijskog nadzora iz nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove i Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje obima i složenosti inspekcijskog nadzora u ovoj upravi.

5

Po zaključenju ove,  Vlada je danas započela svoju 64.redovnu sjednicu. U sklopu nje, Vlada je dala saglasnost za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji i izradi krovova i fasada na objektima na kojima je izvršena nadogradnja potkovnih stanova u ul. Maršala Tita, Jusufa Duhovića i Meha Drljevića u Goraždu, a koji su po sporazumu sa Općinom Goražde pripali Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Vlada je danas dala saglasnost i za pokretanje procedure te provođenje aktivnosti koje je neophodno poduzeti prije donošenja Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama neposrednom nagodbom ili zamjenom nekretnina u vlasništvu OŠ Ustikolina za nekretninu u vlasništvu Općine Foča u FBiH.

Nastavak 64.redovne sjednice zakakazan je za ponedjeljak, 06.juna.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.