• OBJAVLJENO: 16.06.2016.
Premijer i članovi Vlade BPK-a  Goražde  posjetili  općinu Foča u FBiH
Iskazana zahvalnost Vladi na dosadašnjem angažmanu i doprinosu u razvoju ove općine

Slike 8 011

U sklopu radnih posjeta općinama u sastavu Bosansko- podrinjskog kantona Goražde, premijer BPK-a Goražde Emir Oković i ministri u Vladi posjetili su danas općinu Foča u Federaciji BiH.

Na sastanku sa načelnikom ove općine Zijadom Kunovcem i njegovim saradnicima razgovarano je o aktuelnoj situaciji, zatim o pružanju  podrške Vlade Bosansko- podrinjskog kantona projektima koji su u realizaciji kao i o onim koji će se realizovati u budućem periodu na području općine Foča u FBiH.

Premijer Bosansko- podrinjskog kantona Goražde Emir Oković naglasio je da je saradnja sa lokalnim zajednicama jedan od prioriteta Vlade što pokazuje činjenica da su u te svrhe izdvajaju veća finansijska sredstva  u odnosu na prethodne godine.

„Osnovni zahtjev općine je bio saniranje određenih finansijskih dubioza koje su imali kao i mogućnost većeg izdvajanja za pojedine projekte koji se realizuju unutar ove lokalne zajednice. Činjenica je da smo mi ukupno u prošloj godini prema lokalnim zajednicama  izdvojili oko 2.000.800 KM, a ukupno na općinu Foča u FBiH izdvojili smo oko 800.000 KM. Što se tiče projekata u ovoj lokalnoj zajednici, u najvećem obimu smo podržali sanaciju lokalnih puteva, projekte energetske efikasnosti i određene dijelove koji se tiču infrastrukture“ –  kazao je on.

Slike 8 016

Načelnik Kunovac izrazio je zahvalnost Vladi Bosansko- podrinjskog kantona Goražde na dosadašnjem angažmanu i njenom doprinosu u razvoju ove općine.

„Ono što bi u narednom periodu bilo pozitivno za našu lokalnu zajednicu  jeste izrada idejnog rješenja izgradnje mosta Cvilin, jer smo uvidjeli da u našoj lokalnoj zajednici najveći problem predstavlja infrastruktura na Cvilinu tako da bi u narednom periodu bilo potrebno obezbijediti sredstva zajedno sa Ministarstvom privrede BPK-a. U okviru Budžeta podrška Vlade nije upitna, tranše se redovno isplaćuju i nadam se da će i u narednom periodu Vlada BPK-a imati aktivno učešće u ovim bitnim projektima“ – kazao je načelnik općine Foča u FBiH Zijad Kunovac.

Istaknuto je da je neophodna izgradnja stambenih zgrada za mlade kako bi se smanjilo iseljavanje stanovništa iz Ustikoline, zatim utpoljavanje zgrada, rješevanje problema putne infrastrukture i elektrosnabdijevanja, nabavka opreme- vatrogasnih vozila u oblasti civilne zaštite, sistematizacija radnih mjesta, poboljšanje razvoja turizma putem projekata, uspostavljanje signalizacije i sistematizacije radnih mjesta.

Slike 8 001

Načelnik općine Foča u Federaciji BiH Zijad Kunovac govorio je i o projektima koje je  općina aplicirala – o projektu izgradnje kanalizacione mreže, obaloutvrda, sanacije vodozahvata- bunar putem kojeg će se obezbijediti kvalitetnije vodosnabdijevanje.

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde Damir Žuga naglasio je da će se u narednom periodu implementirati projekat zamjene podova u OŠ „Ustikolina“  kao i da će Ministarstvo podržati projekte kulture i mladih, te je ukazao na potrebu formiranja Atletskog kluba „Kolina“,  što je uvjet za formiranje Općinskog sportskog saveza.

Na sastanku je razmatrano i pitanje statusa Modrana kao turističke zone, te je prema riječima ministra za urbanizam Bosansko- podrinjskog kantona Goražde Slobodana Jankovića potrebno ustanoviti prostorni plan općine kojim će se uspostaviti status Modrana.

Zaključeno je da će se u narednom periodu, u saradnji sa Vladom Bosansko- podrinjskog kantona Goražde,  izraditi  idejno rješenje izgradnje mosta na Cvilinu kako bi se povezala lijeva i desna obala te na taj način unaprijedila infrastruktra, kao i realizacija projekta postavljanja balon sale gdje bi kroz program utroška sredstava Vlada BPK-a Goražde obezbijedila oko 60.000 KM.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.