• OBJAVLJENO: 07.11.2016.
Nova radionica za državne službenike u kontekstu evropskih integracija
Pripreme za davanje odgovora na Upitnik Evropske komisije

seminar-1

U kontekstu priprema naše zemlje za pristupanje Evropskoj uniji i aktivnosti svih nivoa vlasti za učešće u ovom procesu, u Goraždu će, počev od danas, biti održana nova dvodnevna radionica za državne službenike.

Radionicu je organizovala Vanjskopolitička inicijativa BiH u saradnji s Public Administration International-om iz Londona i na njoj će biti date smjernice za davanje odgovora na Upitnik Evropske komisije.

– Radi se o pitanjima koja će direktno uticati na odgovaranje naših državnih institucija, odnosno naše Vlade na Upitnik koji ćemo dobiti. Mislim da danas imamo eminentne predavače i tu je predstavnik Republike Srbije koji je radio direktno na Upitniku Srbije i on objašnjava našim državnim službenicima način odgovaranja i sadržaj koji se uglavnom odnosi na kantone – kazao je koordinator BPK-a Goražde za evropske integracije Emir Sijerčić.

Direktorica Vanjskopolitičke inicijative BiH Lejla Ramić Mesihović istakla je dobru saradnju s Bosansko-podrinjskim kantonom Goražde u procesu priprema za evropske integracije, u okviru koje je iskazana opredjeljenost njegovih predstavnika da se aktivno uključe u ovaj proces.

seminar-03

– Cilj današnje mentorske radionice je da se na konkretnim primjerima pokaže kako se odgovara na Upitnik Evropske komisije koji će biti korišten za procjenu toga da li smo dovoljno dobri da dobijemo status zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ovaj kanton, kao i svi ostali katnoni, entiteti, kao i državni nivo dobit će pitanja koja su iz domena njihovih ustavnih nadležnosti i mi nastojimo danas da pomognemo, maksimalno koliko možemo, sa najboljim mogućim predavačima iz Direkcije za evropske inegracije – kazala je ona.

Davanje odgovora na Upitnik Evropske komisije je naredni korak koji će BiH napraviti u procesu pristupanja Evropskoj uniji  i on predstvlja analitički instrument politike proširenja EU s ciljem da se ocijeni spremnost države koja je podnijela zahtjev za članstvo da stekne status kandidata i otvori pregovore o pristupanju. Kao takav, Upitnik sadrži listu detaljnih pitanja koju priprema Evropska komisija, a čiji je cilj da se napravi sveobuhvatan uvid u politički, pravni, društveni, ekonomski i administrativni sistem države koja je podnijela zahtjev za članstvo.

Sve edukacije državnih službenika realizuju se u sklopu projekta pod nazivom „Podrška procesu evropskih integracija u FBiH“, koji finansijski podržava Vlada Velike Britanije.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.