• OBJAVLJENO: 09.11.2016.
Redovni i vanredni izvješaj Kantonalnog operativnog centra CZ BPK- Goražde
Nivo rijeke Drine u blagom opadanju

drina-1

Na osnovu informacija prikupljenih od osmatračke mreže iz člana 157. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, u protekla 24 sata na području BPK-a Goražde zabilježeno je slijedeće:

MUP BPK-a Goražde:

Prema informaciji Operativnog centra KMUP-a Goražde,u proteklih 24 sata nije bilo pojava opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

S područja općine Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Goražde,u proteklih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Zbog porasta vodostaja rijeke Drine dana 08.11.2016. godine u popodnevnim časovima došlo je do izlijevanja iz korita u naselju Osanica, Zupčići, Šetalište Meha Muratspahića kao i na lokalitetu Podorasi, gdje su poplavljene prostorije Moto kluba ,,Bajkeri“ iz Goražda. Na osnovu prispjelih inforacija sa terena nema opasnosti za stambene objekte u priobalju rijeke Drine.

Vodostaj rijeke Drine izmjeren sinoć na HS Goražde u 22,00 časa iznosio je 250.01 centimetar. Od tada pa do jutros, nivo rijeke Drine se konstantno smanjivao tako da je jutros u 7,00 časova na HS Goražde iznosio 179,00 centimetara i trenutno je u blagom opadanju.

Prema informaciji FUCZ-e koju su sinoć dobili od OKC BIH-122, HE Piva će od 00,00 – 07,00 časova prestati sa ispuštanjem vode iz jezera. Od njih smo takođe obaviješteni da će svakih 6 sati dostavljati izvještaje o trenutnoj situaciji.

Nije bilo drugih pojava opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

S područja općine Pale u Federaciji BiH:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Pale u FBiH, u proteklih 24 sata nije bilo pojava opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra. Nivo rijeke Prače je u blagom porastu te trenutno nema opasnosti od njenog izlijevanja iz korita i plavljenja priobalja.

S područja općine Foča u Federaciji BiH:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Foča u FBiH, u protekih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Rijeka Drina je usljed velikog ispuštanja iz HE Piva naglo povećala svoj nivo tako da je juče u popodnevnim časovima u naselju Njuhe poplavila prizemne prostorije objekta čiji je vlasnik Redžo Bekto. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedninice su sa muljnim pumpama vršili iscrpavanje vode kako bi spriječili daljnje plavljenje ovog objekta. Rijeka Drina je sinoć poplavila park u Ustikolini, kao i plato ispred restorana ,,Baša“. Takođe sa rijeka Drina izlila iz korita na desnoj obali i poplavila putni pravac Cvilin-Kožetin, usljed čega je došlo do prekida u saobraćaju na ovoj putnoj komunikaciji, ali usljed opadanja vodostaja ova putna komunikacija je od jutros prohodna za saobraćaj.

Kantonalna bolnica BPK-a Goražde-Urgentni centar:

U prijemno -urgentni centar Kantonalne bolnice BPK-a Goražde u proteklih24 sata primljeno je 25 pacijenata. Nije bilo upućivanja pacijenata u kantonalnu bolnicu radi daljnjeg liječenja.

Direkcija za ceste BPK-a Goražde:

Prema informacijama koje smo dobili od Direkcije za ceste BPK-a Goražde, svi putevi u nadležnosti Direkcije su prohodni.

Prema informacijama Operativno-komunikacijskog centra 112 Crne Gore, hidroelektrana Piva trenutno ispušta 200 m3/s i u ovom kapacitetu će raditi do 20,00 sati, kada će biti smanjen na 160 m3/s.

Dana 09.11.2016. godine nivo rijeke Drine izmjeren na HS Goražde iznosio je 172 centimetra i trenutno je u blagom opadanju.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.