• OBJAVLJENO: 11.11.2016.
Press konferencija ministra unutrašnjih poslova
Unaprjeđenje sigurnosti građana kao jedan od strateških ciljeva Vlade BPK-a Goražde

3

U Strategiji razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016-2020. godina, koju je na prijedlog Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u martu ove godine usvojila kantonalna Skupština, kao jedan od strateških ciljeva, definisan je i cilj 2: učiniti Bosansko-podrinjski kanton Goražde mjestom kvalitetnijeg življenja.

S obzirom da je jedan od bitnih segmenata ovog strateškog cilja i unaprjeđenje sigurnosno-bezbjednosne situacije na teritoriji BPK-a Goražde, ministar unutrašnjih poslova BPK-a Goražde Nijaz Musić, govorio je, na današnjoj press konferenciji, o poduzetim aktivnostima na ostvarenju ovog cilja.

– Jedan od prioritetnih ciljeva koji je u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova je osigurati visok stepen sigurnosti građana. S tim u vezi, Ministarstvo unutrašnjih poslova je uz saglasnost Vlade izradilo Akcioni plan kojim su detaljno definisane aktivnosti na provođenju mjera i projekata u okviru ovog proritetnog cilja – istakao je ministar.

Prema njegovim riječima Akcioni plan sadrži tri mjere, a prva od njih je unaprijediti aktivnosti na suzbijanju svih oblika kriminaliteta i krivičnih djela kroz uvođenje sistema video-nadzora.

Predviđeno je da se projekt video-nadzora realizuje na području cijelog kantona.

– U sklopu tog projekta prednost će se dati aktivnostima na lokacijama na kojima su zastupljene najmlađe populacije, s ciljem suzbijanja svih oblika rizičnog ponašanja, kao što je upotreba opojnih droga, razni vidovi nasilja, itd. Druga mjera u okviru ovog cilja je povećati stepen sigurnosti u saobraćaju na cestama kroz nadogradnju i proširenje sistema video-nadzora i sistema stacionarnog radara. Ovaj projekat će obuhvatiti općinu Goražde i općinu Pale u Federaciji BiH, a cilj je da se na saobraćajnicama unaprijedi sistem kontrole i regulisanja saobraćaja, kako bi se smanjio broj saobraćajnih nezgoda, kao i njhove posljedice – istakao je ministar Musić.

Treća mjera je kadrovsko i materijalno-tehničko jačanje Ministarstva unutrašnjih poslova.

– Time se želi postići i kvalitetnija zdravstvena zaštita svih uposlenika policije, nabavka materijalno-tehničkih sredstava i prilagođavanje radnog vemena za prijem stranaka, čime će se postići veći stepen sigurnosti, veća operativnost u radu policije, postići kvalitet i ušteda vremena i smanjiti troškovi nabavke i održavanja materijalno-tehničkih sredstava – kazao je ministar i dodao da je za realizaciju aktivnosti predviđenih Akcionim planom potrebno osigurati sredstva u iznosu od 750.000 KM.

S ciljem realizacije mjera iz Akcionog plana, Vlada BPK-a Goražde, resorno ministarstvo i Uprava policije obezbijedili su, u ovoj godini, sredstva u iznosu od oko 500.000 KM.

Prema riječima ministra Nijaza Musića, iz ovih sredstava finansirat će se nabavka specijalističke opreme za Jedinicu za podršku, uspostava sistema video-nadzora, te nabavka vozila i druge opreme za rad policije, a sve nabavke bi trebale biti okonačene do kraja godine.

Što se tiče uvođenja sistema video-nadzora na području općine Goražde, istaknuto je da je postupak nabavke ovog sistema već pokrenut.

– U prvom krugu, bit će pokriveno samo područje općine Goražde. Radi se o nekih 11 lokacija, odnosno devet lokacija sa 11 kamera. U planu je da se uradi analitički sistem video-nadzora i da se ne radi o snimanju tokom 24 sata, nego će video-nadzor za potrebe Ministarstva i na osnovu povezanosti sa njegovim bazama, snimati samo ono što je operativno i interesantno za policiju. Naravno, sistem bi trebao biti uvezan u naše interne baze i u planu je da se uveže na bazu registrovanih motornih vozila – pojasnio je ministar Musić.

On je izrazio očekivanja da će aktivnosti na uvođenju i proširenju sistema video-nadzora na ključnim mjestima u općinama Pale i Foča u Federaciji BiH biti završene do kraja januara 2017. godine.

4

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.