• OBJAVLJENO: 14.11.2016.
Održan radno-konsultativni sastanak ministara u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Pripreme za donošenje rebalansa Budžeta za 2016. godinu i nacrta Budžeta BPK-a Goražde za 2017. godinu

1

U Ministarstvu za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održan radno-konsultativni sastanak kojem su prisustvovali ministri u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i na kojem je razgovarano o pripremi rebalansa Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za ovu godinu i izradi nacrta Budžeta za 2017. godinu.

Sastanak je održan na inicijativu ministra za finansije Nudžeima Džihanića, s ciljem da se izvrše što kvalitetnije pripreme za donošenje ovih finansijskih dokumenata koji predstavljaju temelj za funkcionisanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Ministar Džihanić je upoznao ostale ministre s analizom izvršenja Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016. godinu koju je uradilo resorno ministarstvo i koja bi trebala biti osnov za izradu rebalansa, odnosno nacrta Budžeta.

Uz podsjećanje na razloge koji su doveli do teške situacije u Budžetu Boosansko-podrinjskog kantona Goražde u ovoj godini, od kojih su najznačajniji smanjenje prihoda po osnovu indirektnih poreza te nedoznačavanje granta sa nivoa Federacije BiH, ministar za finansije dao je smjernice ostalim ministrima u vezi s izradom rebalansa i nacrta Budžeta.

Na sastanku je istaknuto da je izvjesno da će morati doći do smanjenja planiranih rashoda za ovu godinu kod svih budžetskih korisnika.

3

Ministri iz ostalih resora također su iznijeli svoje stavove po pitanju planiranja Budžeta za narednu godinu, posebno s obzirom na usvojenu Strategiju razvoja BPK-a Goražde, čija provedba u potpunosti zavisi od raspoloživih sredstava za njenu realizaciju.

Uzimajući u obzir dostupne pokazatelje, za očekivati je postojanje problema u obezbjeđivanju sredstava iz Budžeta Vlade Federacije. U narednom periodu, sve je izvjesnije, neće biti planirani transferi nižim nivoima vlasti, već će se sredstva iz federalnog Budžeta moći povlačiti isključivo kroz projekte.

Iskazana je potreba da se Budžet BPK-a Goražde za narednu godinu planira u što realnijim okvirima, kao i da se u narednom periodu razmotri pokretanje aktivnosti na izmjeni i dopuni postojećih zakona i podzakonskih akata koji povlače značajna finansijska sredstva, s ciljem da se stvori balans između prihodovne i rashodovne strane u Budžetu.

Iskazana je i zabrinutost zbog toga što će smanjenje vlastitih prihoda i nedostatak granta dovesti u pitanje te dodatno usložniti finansiranje razvojne komponente u Budžetu BPK-a Goražde po svim resorima.

Na sastanku je istaknuto i da će uskoro ponovo trebati razmotriti pitanje trenutnog kreditnog zaduženja BPK-a Goražde odnosno reprogramiranja postojećih kreditnih obaveza, kako bi se razmotrila mogućnost osiguranja potrebnih sredstava u Budžetu BPK-a Goražde po osnovu novog kreditnog aranžmana s MMF-om ili nekog drugog kreditnog dogovora.

Ministrima je ovom prilikom podijeljen radni materijal koji je na osnovu urađenih analiza i projekcija sačinilo Ministarstvo za finansije, a koji bi trebao biti polazna osnova za izradu rebalansa za ovu i nacrta Budžeta BPK-a Goražde za 2017. godinu.

2

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.