• OBJAVLJENO: 24.01.2017.
Održana press konferencija rukovodstva Skupštine BPK-a Goražde
Skupština BPK-a Goražde odgovorila na sva pitanja iz Upitnika EU

16216216_10211655505452067_1266816251_n

Predstavnici rukovodstva Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas su održali press konferenciju na kojoj je bilo riječi o aktivnostima i obavezama Skupštine u procesu davanja odgovora na Upitnik EU.

Naime, nakon što je Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 19. redovnoj sjednici donijela Odluku o imenovanju državnog službenika za koordinaciju pripreme i davanja odgovora na Upitnik EU Harisa Klova, krenulo se u realizaciju pomenutih aktivnosti.

Kako ističe predsjedavajuća Skupštine Aida Obuća, svi odgovori na pitanja iz Upitnika EU pripremljeni su i prije predviđenog roka, a ono što predstoji u narednom periodu jeste verifikacija odgovora i njihovo unošenje u informacioni sistem koji je kreirala Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine.

„Mogu sa zadvoljstvom reći da je kvaliltet odgovora koji smo mi dali  u ime  Skupštine bio na zavidnom nivou. Koordinator kojeg smo imenovali aktivno je učestvovao na svim sastancima koje je organizovala Direkcija za evropske integracije BiH, na kojima je sugerisao na određena pitanja koja bi se trebala staviti u nadležnost Skupštine, prevashodno Skupštine Bosansko-podrinjskog kanotna Goražde. Ovo je proces koji traje, a mi kvalitetno i blagovremeno izvršavamo one obaveze koje su u nadležnosti Skupštine. Aktivnosti Skupštine nastavljaju se i u narednom periodu, a neke od njih odnosit će se na prevođenje Poslovnika o radu Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na engleski jezik“ – riječi su predsjedavajuće.

Pitanja iz nadležnosti Skupštine odnosila su se između ostalog, na strukturu i funkcionisanje Skupštine, ulogu radnih tijela u procesu donošenja zakona i budžeta i njihove nadležnosti, načine na koje Skupština ostvaruje zakonodavnu ulogu, postupak izmjene Ustava kantona, informacije o Poslovniku Skupštine, kao i brojna druga pitanja.

„Od nas su traženi podaci o broju donesenih zakona po različitim postupcima, a najveći akcenat je bio na one zakone koji su doneseni po hitnom postupku. Kada dobiju odgovore na ova pitanja imat će apsolutni pregled na koji to način funkcioniše Skupština. Zaista je bio složen proces, ali smo uspjeli sve na vrijeme završiti, pa čak i prije vremena“ – kazao je koordinator Skupštine za pripreme i davanje odgovora na Upitnik EU Haris Klovo.

Prema riječima predsjedavajuće, sutra će se u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH  održati sjednica Komisije za euroatlnaske integracije, na kojoj će prisustvovati i ona kao predsjedavajuća Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a dnevni red odnosit će se između ostalog, na analizu postojećeg stanja u kantonalnim skupštinama u procesu europskih integracija, te na aktivnosti koje je Skupština imala u vezi s pripremom i izradom odgovora na pitanja iz Upitnika Europske komisije.

Na osnovu odgovora na sva pitanja iz Upitnika, Europska komisija će steći potpuni uvid u strukturu i način funkcionisanja i rada Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koja je na ovaj način pokazala svoju opredijeljenost za euroatlanske integracije Bosne i Hercegovine i spremnost i želju da se euroatlanski put naše države ubrza.

16295385_10211655505612071_347507960_n

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.