• OBJAVLJENO: 16.02.2017.
Nakon općina Pale i Foča u FBiH
Održana javna rasprava o nacrtu Zakona o objavljivanju propisa i drugih opštih akata i u općini Goražde

IMG_3674

U organizacji Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose i Ustavne i zakonodavno- pravne komisije Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, danas je održana javna rasprava o nacrtu Zakona o objavljivanju propisa i drugih opštih akata u Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Ovoj javnoj raspravi prethodile su javne rasprave  u općinama  Foča i Pale u FiH.

Kako je istaknuto na javnoj raspravi, potreba za donošenjem ovog zakona javila se iz razloga što je u trenutno važećem zakonu bio regulisan postupak i način objavljivanja propisa, ali ne i  postupak od objavljivanja do donošenja propisa, što je ovim  zakonom preciznije uređeno.

Prema riječima Alme Šabanije, stručne savjetnice za upravu u Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde donošenjem ovog zakona uvodi se elektronsko objavljivanje zakona na web stranici Vlade BPK Goražde,  čime će se postići javni interes.

„Svi građani će imati pristup Službenim novinama, propisima koji su objavljeni i svemu  ostalom što se tiče vezanog za ovaj zakon. Nadzor će vršiti Vlada kantona, a Službene novine će se dostavljati sekretaru Vlade koji će u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama raspisati javni poziv za izdavača Službenih novina. Takođe, donesen je i Zakon o upotrebi grba i zastave, Zakon o ravnopravnosti spolova i Zakon o jedinstvenoj metodolgiji za izradu propisa, sa kojima smo mi morali urediti trenutno važeći zakon koji je uređivao ovu oblast“- kazala je Alma Šabanija na javnoj raspravi.

Po okončanju ovih javnih rasprava, ovaj zakon biće upućen u skupštinsku proceduru u formi prijedloga.

IMG_3679

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.