• OBJAVLJENO: 26.04.2017.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas završila svoju 100.redovnu sjednicu
Usvojeni programi utroška sredstava u budžetima ministarstava za privredu i boračka pitanja;Federalno ministarstvo za pitanje boraca odobrilo sredstva za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju centralnog spomen obilježja braniteljima BPK

IMG_5504

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila  Akcioni plan za provedbu Strateškog cilja 1. Uspostaviti pogodno privredno okruženje i dinamičnu privredu, zasnovanu na prirodnim resursima i poslovnoj tradiciji iz Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016-2020. Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Usvojen je i Program utroška sredstava ovog ministarstva na ekonomskom kodu„Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“ u iznosu od 400.000 KM te data saglasnost za plaćanje računa ispostavljenog od strane „Wald-projekt“ d.o.o. Bosanska Krupa, a u skladu sa Ugovorom za izradu šumskogospodarkse osnove za šumskogospodarsko područje „Bosansko-podrinjsko“ u iznosu od 71.025 KM.

Vlada je usvojila i program utroška sredstava u budžetu Ministarstva za boračka pitanja na ekonomskom kodu „Kapitalni transferi pojedincima“-samozapošljavanje pripadnika boračkih populacija u iznosu od 80.000 KM, te programe utroška sredstava na ekonomskim kodovima „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ i „Tekući transferi pojedincima“ u iznosima od 280.000 i 610.000 KM.

IMG_5489

Novčana sredstva odobrena su Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja i Udruženju veterana policije regije Goražde za projekte obilježavanja godišnjice pogibije Ferida Dizdarevića i saboraca, odnosno obilježavanje Dana sjećanja na poginule pripadnike MUP-a RBiH.

Vlada je informisana i o tome da je Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata prihvatilo aplikaciju Vlade, odnosno Ministarstva za boračka pitanja, te odobrilo sredstva za izradu projektne dokumentacije za obnovu i rekonstrukciju centralnog spomen obilježja braniteljima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u Goraždu. Nakon ovoga, može se očekivati potpisivanje sporazuma između Vlade i Općine Goražde kao implementatora ovog projekta.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, Vlada je dala saglasnost na potpisivanje ugovora između Vlade i Službe za zapošljavanje BPK-a koji se odnosi na stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba visoke i više stručne spreme u kantonalnim institucijama i službama.

U nastavku sjednice primljeni su k znanju zaključci sa 10. sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK- a Goražde, te razmatrani odgovori na poslanička pitanja i inicijative.

Učešće na današnjem zasjedanju Vlade imali su i novoimenovani ministri privrede, socijalne politike i boračkih pitanja.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.