• OBJAVLJENO: 23.05.2017.
Održana 24. redovna sjednica Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta BPK Goražde i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za 2016. godinu

IMG_6526

Na početku današnje sjednice Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na prijedlog Vlade kao predlagača, s dnevnog reda skinut je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima BPK Goražde.

U toku Vladinog sata, poslanici u Skupštini osvrnuli su se, između ostalog, i na aktuelno zagađenje okoliša na lokalitetu Šišetskog potoka uzrokovanog postojanjem deponije u Šišetima.

Govoreći o ovom problemu, poslanici Neno Zuko (Naša stranka), Rasim Mujagić  (Novi pokret) i Emir Frašto (SDP) pokrenuli su inicijativu za hitno rješavanje ovog problema, kako bi se u što skorijem roku pronašlo odgovarajuće rješenje za adekvatno zbrinjavanje otpada na prostoru BPK Goražde.

S tim u vezi, premijer BPK Goražde Emir Oković je istakao da je Vlada BPK Goražde u prethodnom periodu poduzela odgovarajuće mjere na stvaranju pretpostavki za izgradnju savremene sanitarne deponije, koje se, prvenstveno, ogledaju u usvajanju potrebne prostorno-planske dokumentacije za realizaciju ovog projekta.

S ciljem rješavanja ovog dugogodišnjeg problema, i na današnjoj sjednici iskazano je opredjeljenje Vlade da u skladu sa datim nadležnostima podrži izgradnju deponije i da svoj doprinos iznalasku trajnog rješenja za zbrinjavanje komunalnog otpada na prostoru BPK Goražde.

Skupština se danas izjasnila o ranije podnesenim inicijativama poslanika Nena Zuka (Naša stranka) i Nihada Ćulova (SBB).

Vezano za inicijativu poslanika Nena Zuka za izmjene i dopune člana 8. Zakona o socijalnoj zaštiti i zaštiti porodice s djecom BPK Goražde, na sjednici je predstavljena analiza Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice koja se odnosi na isplatu socijalnih davanja iz budžeta.

IMG_6535

S tim u vezi, istaknuto je da je analizom uporednih pokazatelja utvrđeno da je BPK Goražde među vodećim kantonima u FBiH po izdvajanjima u sistemu socjalne i dječije zaštite, te da zbog teške situacije u Budžetu BPK Goražde trenutno ne postoji mogućnost za povećanje izdvajanja za socijalna davanja.

Uzimajući u obzir da je inicijativa poslanika Zuka prvenstveno bila usmjerena na povećanje naknada nezaposlenim majkama porodiljama, predloženo je da se razmotre druge mogućnosti i modeli za povećanje ovih naknada te da se za narednu sjednicu Skupštine pripremi novi prijedlog zaključka o ovom pitanju.

Inicijativa poslanika Nihada Ćulova (SBB) za otvaranje javne kuhinje pri Domu za stara i iznemogla lica Goražde nije prihvaćena.

Skupština je razmatrala nacrte Zakona o prijevozu opadnih materija u FBiH i Zakona o sigurnosti i zaštiti na radu FBiH, te usvojila zaključke o prihvatanju mišljenja Vlade BPK Goražde na ove nacrte koji će biti dostavljeni predlagaču.

Prilikom razmatarnja Nacrta zakona o sigurnosti i zaštiti na radu FBiH, Skupština se izjasnila i nije prihvatila prijedlog poslanice Edite Velić (DF) da se ovaj nacrt vrati na doradu, radi, kako je isktaknuto, uočenih manjkavosti, nedovoljne razrađenosti pojedinih zakonskih rješenja te potrebe usklađivanja s važećim propisima i direktivama EU i Vijeća Evrope.

Na prijedlog Vlade BPK Goražde, Skupština je donijela Odluku o verifikaciji Sporazuma o saradnji između Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Grada Novi Pazar.

Skupština je donijela Odluku o prihvatanju autentičnog tumačenja člana 81. Poslovnika Skupštine koje se odnosi na odobravanje pauza na sjednicama Skupštine. Prema usvojenom tumačenju, pauze na sjednicama Skupštine moguće je odobravati i prilikom usvajanja dnevnog reda.

Prije zaključenja današnje sjednice, Skupština je razmatrala i usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta BPK Goražde i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za 2016. godinu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.