• OBJAVLJENO: 25.05.2017.
Goražde
Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju BPK Goražde

IMG_8584

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u Goraždu je danas održana posljednja javna rasprava u nizu rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Kako je obrazloženo, osnovni razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju su potreba za usklađivanjem postojećeg zakona sa propisima viših nivoa vlasti, potreba za otklanjanjem uočenih nejasnoća i nedostataka uočenih tokom primjene važećeg zakona te potreba za definisanjem određenih normi koje će se primjenjivati u narednom periodu, kao što je npr. akreditacija visokoškolskih ustanova.

Istaknuto je da će resorno ministarstvo razmotriti primjedbe i sugestije iznesene na današnjoj javnoj raspravi, kao i prijedloge sa ranije održanih rasprava u općinama Foča i Pale u FBiH, a prijedlozi i sugestije u vezi s Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju mogu se dostaviti Ministarstvu i u pisanoj formi u roku od sedam dana.

IMG_8594

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.