• OBJAVLJENO: 01.06.2017.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 105.redovnu sjednicu 
Podržan nastavak saradnje kroz projekat Dijaspora za razvoj

IMG_6722

Razmatrajući na početku sjednice materijale iz oblasti Ministarstva za privredu, Vlada je usvojila Program utroška sredstava iz budžeta ovog ministarstva za podršku razvoju neprofitnim organizacijama u iznosu od 15.000 KM.

Usvojen je i Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda– Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2017.godinu u iznosu od 145.000 KM, te Odluka o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za povratnike u Republiku Srpsku.

Vlada je usvojila i u skupštinsku proceduru uputila izvještaje o radu i finansijskom poslovanju za 2016.godinu Javnog preduzeća Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Nakon razmatranja, u skupštinsku proceduru upućeni su izvještaji o radu za 2016. godinu Javnog preduzeća Radio-televizija BPK Goražde, Javne ustanove „Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde“ i Agencije za privatizaciju BPK-a Goražde.

Skupštini na usvajanje upućen je takođe Godišnji obračun RTV BPK i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU „Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde“ za 2016. godinu.

Vlada je na prijedlog Ministarstva za pravosuđe usvojila Evaluaciju „Programa stručnog osposobljavanja 2016“  koji je implementirala Služba za zapošljavanje BPK.

Usvojen je i Pravilnik o utvrđivanju dužine trajanja godišnjeg odmora i odsustva sa rada zaposlenika sa srednjom stručnom spremom u Agenciji za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Primljena je k znanju Informaciju Ministarstva za socijalnu politiku o preuzimanju i raspodjeli roba doniranih od Kantonalanog poreznog ureda Tuzla.

IMG_6739

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je dala saglasnost JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde na pokretanje procedure za realizaciju Projekta „Rekonstrukcija sportskih terena“.

Odobreni su tekući transferi općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec april 2017.godine.

Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline dobio je saglasnost da sa firmom GPD „Drina“ iz Goražda potpiše ugovor o izvođenju radova na sanaciji sokla na fasadnim zidovima objekata na kojima je izvršena nadogradnja potkovnih stanova u ul. Maršala Tita, Jusufa Duhovića i Meha Drljevića u Goraždu, u vrijednosti od 11.636 KM.

Imenovana je Komisija za provođenje postupka javne nabavke završnih građevinskih radova na 3. spratu i potkrovlju zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na prijedlog Udruženja „Centar za razvoj medija i analize“ kao nosioca Programa Antikorupcijska mreža u BiH –ACCOUNT, Vlada je odobrila potpisivanje memoranduma o saradnji između Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Mreže ACCOUNT i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK).

Takođe, Vlada je podržala nastavak saradnje kroz projekat Dijaspora za razvoj te imenovala koordinatora za dijasporu unutar Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Projekat predstavlja zajedničku inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ambasade Švicarske, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u BiH, s ciljem da poboljša socio-ekonomske prilike i perspektive za žene i muškarce u BiH,  te unaprijedi  njihov kvalitet življenja kroz snažniju saradnju s dijasporom.

Do kraja današnjeg zasjedanja, Vlada je razmatrala i odobrila nekolicinu zahtjeva udruženja i pojedinaca za finansijsku pomoć.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.