• OBJAVLJENO: 06.07.2017.
Održan sastanak s predstavnicima Turističke zajednice BPK-a Goražde
Novo zakonsko rješenje dovest će do poboljšanja turizma na području našeg kantona

U cilju sagledavanja postojećeg stanja i unaprjeđenja rada, premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković i ministar za privredu Anes Salman održali su danas sastanak s predsjednikom Turističke zajednice BPK Goražde Murisom Ražanicom i direktorom Turističkog ureda našeg kantona  Edinom Kunovcem.

Naime, jedan od problema s kojim se susreće Turistički ured BPK-a Goražde jeste nakon što je Ustavni sud Federacije BiH proglasio neustavnim Zakon o turističkim zajednicama Federacije BiH, doveden je u pitanje pravni osnov za postojanje Turističke zajednice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koja još uvijek formalno-pravno postoji.

Prema riječima resornog ministra Anesa Salmana, ono što se planira uraditi u narednom periodu jesu aktivnosti na donošenju propisa koji će regulisati rad i način organizacije Turističke zajednice, odnosno omogućiti pravni okvir za osnivanje Turističke zajednice koja će svoje uporište i djelovanje imati u novom propisu, odnosno u  Zakonu o Turističkoj zajednici našeg kantona.

„Ja očekujem od radne grupe da korektno odradi posao i pripremi prednacrt propisa gdje ćemo vidjeti koji su to pravci djelovanja i šta možemo uraditi da ovu situaciju prevaziđemo i dovedemo do toga da imamo neki pravni okvir koji će biti prihvatljiv za sve. Trudit ćemo se u potpunosti da Turistička zajednica bude u promociji turizma kao jedne grane privrede i svih onih turističkih potencijala i kapaciteta s kojima raspolaže naš kanton. Ja očekujem da ćemo do jeseni imati pripremljen Nacrt zakona“ – ističe on.

I direktor Turističkog ureda Turističke zajednice BPK Goražde Edin Kunovac smatra da je suština problema u presudi Ustavnog suda koja je na snagu stupila 2015. godine, a smatra da je najbolje rješenje donošenje novog zakona koji će otkloniti sve one nedostatke koji su bili evidentni u prethodno donesenom Zakonu.

„Ja sam sa osobljem  u Turističkom uredu uradio jedan prednacrt Zakona o turističkim zajednicama koji obuhvata kompletnu organizaciju i način finansiranja Turističke zajednice. Moja zamisao je da postoji više turističkih zajednica ali da postoji jedan  glavni Turistički ured na području kantona. Ukoliko bude dovoljno finansijskih sredstava, postavlja se mogućnost da i općine na prostoru kantona  mogu da organizuju svoje turističke zajednice. Smatram da je ovo veoma kvalitetno i dobro rješenje. Nadam se da će ovo biti jedan novi početak i za sve one pravne subjekte i djelatnike u turizmu i da ćemo u narednom periodu moći da stvorimo idealne uslove za razvoj turizma“ – kazao je Kunovac.

Također, istaknuto je da će se izvršiti procjena lokaliteta na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji mogu doprinijeti razvoju turizma, te kroz projekte, prije svega prema međunarodnim fondovima, doprinijeti stvaranju nove i bolje turističke ponude koja će omogućiti profit ovoj privrednoj grani, odnosno turizmu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.