• OBJAVLJENO: 07.07.2017.
Na 110.redovnoj sjednici Vlade BPK-a Goražde
Usvojena Odluka o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu

Na 110.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je Odluku o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu.

Odluka je prema obrazloženju resornog ministra donesena zbog smanjenja ostvarenih prihoda za period januar-maj 2017.godine, s ciljem uspostavljanja likvidnosti i ravnoteže Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Kako je navedeno, ukupni prihodi za prvih pet mejseci ove godine ostvareni su u iznosu od 11.851.877 KM, što je u odnosu na očekivane ili planirane prihode manje za 25 posto. U tom periodu nije izvršena niti jedna doznaka iz federalnog budžeta za BPK Goražde (Budžetom BPK Goražde za 2017. godine na ime redovnog transfera planirano je 5 miliona KM, dok je na ime projekata planiran oznos od 3 miliona i 377.500 KM.)

Istaknuto je da se od svih planiranih transfera na prihodovnoj strani do sada samo redovno realizuju doznake za civilne žrtve rata, dok po ostalim transferima nema realizacije. Težinu situacije dodatno usložnjava i prenos neizmirenih obaveza iz 2016.godine u iznosu od 2.400.000 KM.

Uzimajući u obzir sve navedeno, Odluku o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu bilo je neohpodno donijeti.

Njenom primjenom, do 45 dana, obustavlja se izvršavanje pojedinih rashoda i izdataka izuzev obaveza definisanih članom 22. tačka 1,2. i 3 Zakona o izvršenju Budžeta BPK-a Goražde koji se odnose na: 1. plaćanje obaveza iz osnova vanjskog i unutrašnjeg duga i povrat javnih prihoda poreznim obveznicima, 2. transfer korisnicima socijalne zaštite, transferi pojedincima, pripadnicima boračke populacije te plaće, doprinosi i naknade troškova svih zaposlenih i 3. izdaci za materijal i usluge.

Pomenuta Odluka je prvi korak ka izradi rebalansa Budžeta Bosansko-podrinjskog Goražde za ovu godinu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.