• OBJAVLJENO: 14.08.2017.
Press konferencija ministra za privredu
Izmjenama i dopunama Plana i Programa utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2017. godinu uvršteni konkretni prijedlozi općina u sastavu BPK-a Goražde

Na današnjoj press konferenciji ministar za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Anes Salman govorio je o Izmjenama i dopunama Plana i Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu u sektoru vodoprivrede za 2017. godinu u visini od 393.000 KM, kojeg je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila na posljednjoj održanoj sjednici.

Prema navodima resornog ministra, razlozi za izmjenu ovog Programa su definisanje konkretnih prioritetnih projekata dostavljenih od strane jedinica lokalne samouprave, čija bi realizacija bila ostvariva u tekućoj godini.

Istaknuto je da je ovim Programom predviđena rekonstrukcija sekundarne vodovodne i kanalizacione mreže koju će izvoditi javna komunalna preduzeća na prostoru BPK-a Goražde,  kao i sufinansiranje vodoprivrednih projekata dostavljenih od strane općina, na zahtjev Ministarstva za privredu.

S tim u vezi, Vlada je u skladu sa usvojenim izmjenama ovog Programa, odobrila 20.000,00 KM Javnom komunalnom preduzeću „6. mart“ d.o.o. Goražde za sufinansiranje Projekta „Zamjena potisnog vodovodnog cjevovoda C.S. Vitkovići – Rezervoar Rasadnik iznad industrijske zone u Vitkovićima u dužini od 250 m, sve u cilju omogućavanja redovnog vodosnabdijevanja.

„Na osnovu održanih sastanaka sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave mi smo u Program uvrstili konkretne projektne prijedloge za koje je smatrano da trebaju biti podržani od strane Ministarstva za privredu. Na taj način došli smo do četiri projektna prijedloga, i to od strane Grada Goražda gdje se radi o izgradnji druge komore za rezervar u Vitkovićima, što je od posebne važnosti, jer ćemo na taj način riješiti trajno vodosnabdijevanje  industrijske zone  u Vitkovićima. Također ćemo podržati i projektne prijedloge koji se odnose na općine Foča i Pale u FBiH, koji se tiču regulisanja korita rijeke i sistema kanalizacione mreže“ – kazao je resorni ministar.

Također, kako ističe resorni ministar, sredstva u iznosu od 93.167 KM koje je „Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo namjenski prenijela Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koristiće se za radove uklanjanja naplavina iz korita rijeke Drine, na lokacijama nizvodno od „Mosta žrtava genocida u Srebrenici“.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.