• OBJAVLJENO: 31.08.2017.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 116.redovnu sjednicu
Odobrena sredstva za sufinansiranje 20 projektnih aktivnosti u cilju stvaranja uslova za razvoj i afirmaciju kulture

Razmatrajući na početku sjednice materijale iz oblasti Ministarstva za privredu, Vlada je odobrila da se općinama Pale i Foča u FBiH izdvoji po 50.000 KM  za sufinansiranje projekata „Izgradnja sistema kanalizacione mreže u naselju Prača – glavni kolektor i „Regulacija rijeke Koline u Ustikolini, dionica 350 m od ušća u rijeku Drinu.

Ministarstvu za privredu odobrena su sredstva na ime Memoranduma o zajedničkoj implementaciji projekta „PRO-POSO“ u 2017.godini, koji je zaključen između ovog ministarstva, Obrtničke komore BPK Goražde, Fondacije Wings of hope-Deutchland i Udruženja za psihocijalnu podršku i bolju budućnost, koji se odnosi na sufinansiranje plaće za 4 polaznika na period od 6 mjeseci.

Vlada je usvojila i Izvještaj komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška sredstava odobrenih po Programu utroška sredstava Kantonalne uprave za šumarstvo za 2016.godinu te  standarde i kriterije za formiranje Komisije za koncesije BPK Goražde.

Usvojen je takođe i prijedlog Odluke o utvrđivanju niskoakumulativnih djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata, koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa 32.000 KM sufinansiraće se 20 projektnih aktivnosti u cilju stvaranja uslova za razvoj i afirmaciju kulture, a nakon utvrđivanja konačnog Plana raspodjele sredstava za sufinansiranje projektnih aktivnosti omladinskih udruženja za 2017.godinu, odobreno je 6.400 KM za četiri omladinska udruženja s prostora BPK Goražde.

Uz saglasnost Vlade, ovo Ministarstvo će izdvojiti i 1.200 KM za provođenje djelatnosti u oblasti kulture i tehničke kulture, a sredstva su dobili Radio klub „Drina“ i KUD „Polet“ iz Ustikoline.

Vlada je danas odobrila i isplatu prvog, od dva jednaka dijela, novčanih sredstava Sportskom savezu za sport i rekreaciju invalida Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu, kao i sredstva Veteranima policije regije BPK-a Goražde.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobio je saglasnost Vlade da sa izabranim ponuđačem „KM Trade“ iz Visokog potpiše Ugovor o nabavci vojne opreme za policijske potrebe u vrijednosti od 90.119 KM, kao i za potpisivanje  ugovora o pružanju usluga banjsko-klimatskog liječenja za pripadnike boračkih populacija s prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, s Javnom ustanovom za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica i ZU Lječilište „Banja-Terme-Ilidža“u vrijednosti od 122.000 KM.

Vlada je danas podržala i projekt JU Zavod za javno zdravstvo  koji se odnosi na proširenje obima i kvaliteta te vrste laboratorijskih usluga u Domu zdravlja Prača i odobrila sredstva za njegovu realizaciju.

Do kraja sjednice, Vlada je Ministarstvu za urbanizam dala saglasnost za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Elaborata bilansa površina za stambeno-poslovne objekte Lamela H3 i Lamela H4 u Goraždu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.