• OBJAVLJENO: 06.10.2017.
Press konferencija direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove
Ponovo upozoreno na potrebu hitnog izmještanja deponije otpada u Šišetima

Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Midhat Hadžiomerović danas je održao press konferenciju na kojoj je govorio o aktuelnostima u radu inspekcije s akcentom na uočene probleme.

Kako je istaknuto na press-u,  gorući problem s kojim se inspekcija susreće već duži period jeste neadekvatno odlagnje otpada na nelegalnoj deponiji u Šišetima, zbog čega je došlo do povećanog zagađenja okoliša na području Šišetskog potoka, sa tendencijom njegovog daljnjeg širenja.

Direktor je podsjetio da je Kantonalna uprava za inspekciju na ovaj problem ukazivala u više navrata te da su javnosti, u maju ove godine, prezentirani rezultati analize stanja okoliša koji su potvrdili povećanu zagađenost vode i tla na pomenutoj lokaciji.

Pozivajući se na napore inspekcije da se odlaganje otpada na ovoj lokaciji konačno zaustavi, direktor Uprave danas je ponovo upozorio na alarmantno stanje zagađenosti okoliša na pomenutoj lokaciji.

Prema njegovim riječima, Kantonalna inspekcija ima sve veći broj prijava u kojima se ljudi žale na povećano prisustvo insekata.

– Ima dosta indicija koje ukazuju na to da su napravljene kolonije insekata koji će najvjerovatnije migrirati na područje grada, tako da ćemo imati problem gdje će se zahtijevati izdvajanje finansijskih sredstava i pitanje je da li možemo adekvatno odgovoriti izazovu i adekvatno sanirati problem – kazao je Midhat Hadžiomerović.

On je takođe podsjetio da je inspekcija u proteklom periodu s ciljem sprečavanja pojave zaraznih bolesti provela sve mjere u okviru svoje nadležnosti kako bi se zaustavilo odlaganje otpada na ovoj nelegalnoj i neadekvatnoj lokaciji.

To, međutim, nije rezultiralo prestankom odlaganja otpada i pored toga što je ovlašteni inspektor Kantonalne uprave u nekoliko navrata stavljao pečat na ovo odlagalište.

– Izvršili smo ispitivanja, urađena je hemijska analiza gdje su koncentracije bile nekoliko puta više i tada smo dobili obećanje, otprilike da bi trebalo negdje u ovim jesenjim mjesecima – septembar, oktobar, da počne izmještanje deponije. Ja, koliko znam, nikakvo izmještanje nije početo, tako, šta će se dešavati u narednom periodu, vidjećemo – istakao je Haždiomerović.

Kada je u pitanju stanje u oblasti veterinarske inspekcije stanje je, kako ističe direktor, zadovoljavajuće i u proteklom periodu nije bilo prijava zaraznih bolesti kod životinja.

– Ovom prilikom hoću da pohvalim veterinarskog inspektora, kao i kompletan veterinarski servis na kantonu, što znači da je adekvatno reagovano prošle godine kada se pojavio „Plavi jezik“. U ovom vremenu nismo imali pojava, znači inspektori su non-stop bili na terenu, kontrolisali smo i pošiljke, pogotovo pošiljke živih životinja – kazao je on.

Direktor Uprave se ovom prilikom osvrnuo i na nedavno održani sastanak Komisije za bezbjednost, nadzor nad radom policije i nadzor nad radom inspekcijskih organa Skupštine BPK Goražde s predstavnicima Kantonalnne uprave za inpekcijske poslove na kojoj je bilo govora o aktivnostima inspekcije i problemima sa kojima se ona susreće u svom radu.

On je upoznao javnost da je nedavno održan sastanak u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove na kojem je izvršena analiza nadzora Federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove u proteklom periodu.

Istaknuto je da je poštivanje propisa iz nadležnosti rada inspekcijskih organa u BPK na zadovoljavajućem nivou, te se u skorijem periodu ne očekuju značajnije inspekcijske kontrole Federalne uprave na području ovog kantona. Jedine kontrole koje su do kraja godine planirane jesu one u okviru redovnog inspkecijskog nadzora s ciljem kontrole u oblastima koje zbog nedostatka inspektora nisu pokrivene, kao što je to slučaj sa farmaceutskom, odnosno zdravstvenom inspekcijom.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.