• OBJAVLJENO: 10.10.2017.
Predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Dragan Čović posjetio Bosansko-podrinjski kanton Goražde
Data podrška stvaranju finansijske stabilnosti kantona i daljem privrednom razvoju

Predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Dragan Čović danas je boravio u radnoj posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde gdje se sastao s predsjedavajućom Skupštine BPK Goražde Aidom Obuća, premijerom Emirom Okovićem i ministrima u Vladi.

Sastanak predsjedavajućeg dr. Čovića s predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti BPK Goražde realizovan je u okviru njegovih radnih posjeta i susreta s predstavnicima svih nivoa vlasti u BiH.

„Treba nam jedna realna slika o BiH koju možemo predočiti u Briselu gdje ću boraviti 24.10.2017.godine, a želja mi je da iza toga ne bude nikakva negativna reakcija iz BiH- kazao je predsjedavajući Predsjedništva te ujedno iskazao uvjerenje da će BiH već u narednoj godini ostvariti kandidatski status za ulazak u Evropsku uniju.

Kako je istakao, namjera mu je bila upoznavanje s aktivnostima i planovima zakonodavne i izvršne vlasti u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. U tom kontekstu ukazao je na značaj postizanja finansijske stabilnosti i osiguranja granta s federalnog nivoa vlasti kako bi i ovaj kanton, ravnopravno kao i ostali kantoni, mogao finansirati svoje ustavne i druge nadležnosti.

Predsjedavajući dr. Dragan Čović posebno je istakao važnost pravovremenog usvajanja budžeta za narednu godinu na svim nivoima vlasti što je ocijenjeno ključnim faktorom finansijske stabilnosti u državi i jednim od osnovnih preduvjeta za MAP i kandidatski status BiH.

Tokom sastanka bilo je govora i o Zakonu o akcizama BiH .

„U tim akcizama je predviđeno da bi jedan dio upravo išao na ovu razinu vlasti kada su u pitanju ceste. Na tome ćemo dalje inzistirati kako bismo zaštitili sve razine vlasti kada je u pitanju ta prihodovna strana kao i na modernizaciji i popravkama cesta kako bi se ovo područje pretvorilo u prvi, ulazni dio BiH, a ne onaj zadnji, kako to neko voli kazati“- poručio je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Tokom susreta, premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković je naglasio da ovaj kanton kao ravnopravna administrativna jedinica u sastavu FBiH treba imati jednake mogućnosti za finansiranje svih svojih nadležnosti.

On je takođe istakao da je Bosansko-podrinjski kanton u potpunosti opredijeljen da slijedi put euroatlatskih integracija i ispunjavanja obaveza za članstvo u Evropskoj uniji.

„Veoma bitno pitanje za cijelu državu BiH je pitanje evropskih integracija. Imali smo priliku da se upoznamo sa cjelokupnim procesom, u kojoj je on fazi, kakva je uloga kantona u tom procesu i na kraju, delegaciju smo upoznali šta je to urađeno u BPK Goražde i još jednom podsjetiti da smo kao kanton sve naše obaveze u tom procesu završili“- naglasio je premijer  Oković.

Na sastanku je data podrška daljem privrednom razvoju ovog prostora koji, kako je istaknuto, neće moći opstati bez potpore s višeg nivoa vlasti.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.