• OBJAVLJENO: 12.10.2017.
Sastanak predstavnika Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i firme ENOVA d.o.o. Sarajevo
Prezentirani planovi izrade Studije s programom razvoja informacionog sistema za upravljanje otpadom i nacrt Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka u BPK

Na današnjem sastanku predstavnika Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, predvođenih ministrom Slobodanom Jankovićem i firme ENOVA d.o.o. iz Sarajeva prezentiran je Plan rada izrade Studije s programom razvoja informacionog sistema za upravljanje otpadom na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koju će ova firma raditi.

Kako je istaknuto, glavni cilj izrade Studije je stvaranje tehničkih preduslova za početak uvođenja adekvatnog sistema upravljanja otpadom na području Kantona, zasnovanog na principima integralnog upravljanja otpadom. Realizacijom projekta stvoriće se uslovi za uvođenje jedinstvenog informacionog sistema, koji objedinjuje protok informacija o svim vrstama otpada. Time će se postići jednostavan i efikasan pristup kompletnim informacijama o integralnom sistemu upravljanja otpadom na području Kantona koji će biti zasnovan na GIS platformi. Ovaj sistem će omogućiti dobar osnov za  apliciranje za dodjelu grant sredstava iz evropskih fondova za oblast upravljanja otpadom. Rok za izradu Studije je 90 dana od dana zaključivanja Ugovora.

Programom rada Ministarstva za 2017. godinu planirana je i izrada Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka u BPK Goražde, kao jedna od mjera za provođenje Akcionog plana KEAP-a, kako bi se moglo provoditi planiranje kvaliteta zraka. Plan će omogućiti praćenje i upravljanje kvalitetom zraka, čime će se stvoriti uslovi za upravljanje kvalitetom zraka, odnosno planiranje kvaliteta zraka u cilju zaštite i unapređenja okoliša.

Danas je takođe održana prezentacija i ovog Plana, s predloženim mjerama.

Plan se donosi za moguće posebne situacije u kojima su prekoračene granične vrijednosti kvaliteta zraka, pragovi upozorenja i pragovi uzbune, a kojima mogu biti ugroženi zdravlje ljudi i okoliš. Planom se utvrđuju vrste rizika i opasnosti, postupak i mjere za uklanjanje opasnosti, mjere u epizodnim situacijama za smanjenje povećanih koncentracija zagađujućih materija, subjekti zaduženi za primjenu mjera, odgovornost i ovlaštenja u vezi s primjenom Plana, te subjekti zaduženi za nadzor provođenja mjera. Plan se donosi u cilju smanjenja povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku provođenjem adekvatnih interventnih mjera u slučaju prekomjernog zagađenja zraka.

Realizacijom mjera omogućavaju se bolji uslovi za život i zdravlje ljudi, ali i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš, istaknuto je na današnjoj prezentaciji.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.