• OBJAVLJENO: 02.11.2017.
Zahvaljujući sredstvima USAID-a, Vlade BPK-a i Grada Goražda
RIJEŠEN PROBLEM VODOSNABDIJEVANJA NASELJA LASTAVICE

Povodom realizacije projekta vodosnabdijevanja naselja Vitkovići i Industrijske zone u sklopu kojeg je urađen i vod prema naselju Lastavice, gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović sa saradnicima danas je posjetio pomenuto naselje.

Riječ je o projektu ukupne vrijednosti oko 700.000,00 KM koji se realizuje zahvaljujući sredstvima USAID-a, Vlade BPK-a i Grada Goražda u okviru kojeg su izgrađena dva rezervoara po 150 kubnih metara koja su spojena sa vodovodom Starac, te je urađen vodovod kojim se snabdijeva naselje Vitkovići i Industrijska zona. Od rezervoara, osim za naselje Vitkoviće i  Industrijsku zonu, urađen je i vod prema naselju Lastavice, tako da je ovim projektom riješen dugogodišnji problem vodosnadbijevanja u pomenutim dijelovima mjesne zajednice Vitkovići.

Gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović o važnosti ovog projekta u izjavi za medije je kazao – ”Na području mjesne zajednice Vitkovići provodimo jedan od najvećih projekata kada je u pitanju vodosnadbijevanje ovog naselja i Industrijske zone. Ukupno vrijednost kompletnog projekta je oko 700.000,00 KM koji se provodi sa američkom Vladom putem USAID-a, zatim Vladom našeg Kantona i naravno sredstvima Grada Goražda. Trenutno smo u naselju Lastavice, gdje su Savjet mjesne zajednice i građani iskazali problem u vodosnabdijevanju i evo konačno riješavamo taj dugogodišnji problem tako da će svi stanivnici ovoga naselja imati pitku vodu. Raduje nas da više neće biti problema u vodosnabdijevanju naselja Vitkovići kao i industrijske zone. U sklopu projekta urađena su dva rezervoara po 150 kubika čime se u narednih stotine godine riješava se problem vodosnadbijevanja Vitkovića i Industrijske zone. Puštanje vode u sistem u sklopu ovog projekata biće ubrzo i to ćemo uraditi zajedno sa USAID-om, jer oni su provodili tender ovog zadnjeg dijela projekta.

Posjeti naselju Lastavice prisustvovao je i ministar za privredu BPK-a Anes Salman koji je također kazao kako je riječ o zaista bitnom projektu i da je Vlada BPK sufinansirala projekat – ”I ranije smo govorili da je ovo važan projekat i sretni smo da vidimo da su sredstva koja su dodijeljena od strane Vlade BPK opravdano i namjenski utrošena, jer je evidentno da ćemo kroz ovaj projekat trajno riješiti vodosnabdijevanje Industrijske zone Vitkovići i određene krakove odnosno naselja čime će se zadovoljiti sve potrebe domaćinstava za pitkom vodom i u tom smislu ovaj projekat je zaista opravdan. Kada su u pitanju sredstva, ovaj projekat Vlada BPK je sufinasirala sa 180.000,00 KM iz sredstava koja se odnose na vodne naknade.”

O važnosti projekata za građane mjesne zajednice Vitkovići u izjavi za medije predsjednik Savjeta Dževad Bekrija je istakao – ”Ja ću vam nasvesti konkretnu situaciju koja se desila u sušnim ljetima protekle dvije godine, gdje smo mi ispred Savjeta bili u prilici da pišemo svakog ljeta po deset zahtjeva za pomoć stanovnicima ovih naselja u vodosnabdijevanju cisternom da bi se spasio stočni fond, da bi ljudi jednostavno imali vode za normalno funkcionisanje. Šta znači vodovod najbolje je primjer, odnosno najbolje će se razumjeti kada nama nestane vode jedan dan, a ovi su ljudi i pojedina domaćinstva mogu reći decenijama živjela ili sa lošim ili sa nikakvim vodosnabdijevanjem. Riječ je o 50 domaćinstava  kada je u pitanju potez od rezervoara prema Lastavicama i to je jedan krak, a drugi je krak za 10 domaćinstava od rezervoara prema naselju Trap i mislim da će ovim projektom u mjesnoj zajednici Vitkovići biti riješen problem vodosnabdijevanja.”

www.bpkg.gov.ba/www.gorazde.ba

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.