• OBJAVLJENO: 03.11.2017.
Press konferencija ministra za privredu
Prezentiran Izvještaj o dodijeljenim koncesijama i efektima od koncesija u 2016. godini

S ciljem prezentacije Izvještaja o dodijeljenim koncesijama i efektima od dodijeljenih koncesija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  u 2016. godini, ministar za privredu Anes Salman održao je press konferenciju na kojoj je govorio o ovoj temi.

Prema njegovim riječima, na području BPK Goražde u 2016. godini zaključena su dva ugovora o koncesiji sa privrednim društvom „Eko-rem” d.o.o. Sarajevo. Ovi ugovori odnose se na MHE „Jabuka” na rijeci Kolini (općina Foča u FBiH) i MHE „Osanica 1” na rijeci Osanici (općina Goražde) koji je zaključen sa JP „Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo.

Ministar je istakao i da se s ciljem stvaranja pretpostavki za bolje iskorištenje prirodnih bogatstava i poboljšanje efekata od dodijeljenih koncesija u proteklom periodu radilo na poboljšanju Zakona o koncesijama, što je nakon prvobitnih izmjena i dopuna, rezultiralo i donošenjem novog Zakona o koncesijama BPK-a u 2017. godini.

– Važno je kazati da je 2016. godina u odnosu na nekoliko prethodnih godina sigurno najbolja po količini prikupljenih novčanih sredstava, najviše zahvaljujući što je Zakon o koncesijama dopunjen 2015. godine i to odredbom koja je stvorila pretpostavke da se zaključi ugovor sa „Elektroprivredom“ koja je bila investitor za izgradnju MHE Osanica 1 – kazao je ministar.

Ovom prilikom je istaknuto da je, za razliku od prethodnih godina, korištenje lovišta na području BPK Goražde u 2016. godini bilo regulisano Zakonom o lovstvu FBiH, tako da su koncesioni ugovori u ovoj oblasti lovstva prestali da važe, a zaključeni su ugovori o davanju lovišta pod zakup. Radi se o tri lovišta koja su ustupljena pod zakup lovačkim udruženjima s područja BPK-a.

Prema podacima iz izvještaja, u periodu od 2003 do 2016. godine na području BPK Goražde ugovori o koncesijama su zaključeni na period od 30 odnosno 50 godina, a trenutno je  zaključeno ukupno dvanaest koncesionih ugovora.

Ukupni prihodi ostvareni u budžetu po osnovu davanja prava na koncesiju u 2016. godini iznosili su 486.031,20 KM, što je i najveći iznos ikada ostvaren po ovom osnovu.

Kako je istakao ministar Salman, u protekloj godini vođene su aktivnosti i na aktiviranju postupka dodjele koncesije za korištenje rude gipsa na lokalitetu Presjeka na teritoriji općine Foča (FBiH), te se očekuje da će se u narednom periodu stvoriti uslovi za raspisivanje javnog konkursa za dodjelu ove koncesije.

– Paralelno sa naprijed navedenim aktivnostima odvijale su se i aktivnosti na dodjeli koncesije za korištenje voda Oglečevske rijeke za potrebe uzgoja ribe i riblje mlađi, tako da je ovaj postupak okončan u 2017. godini i to zaključivanjem ugovora sa privrednim društvom „Kajević-fish” d.o.o. Goražde – kazao je resorni ministar.

Istaknuto je i to da se, pored ubiranja prihoda po osnovu jednokratnih i tekućih koncesionih naknada, efekti od koncesija ogledaju i u stvaranju ambijenta za nove investicije, novom upošljavanju, angažovanju domaćih firmi te drugim pozitivnim efektima, tako da je po osnovu dosadašnjih ugovora o koncesijama uposleno 11 radnika.

– U odnosu na naše potencijale zasigurno imamo prostora za davanje koncesija. Tu, prije svega, mislim na Oglečevsku rijeku, s tim da je zaista neophodno vezati se i sa drugim entitetom, budući da ta rijeka prolazi kroz dva entiteta i pitanje je da li postoji obostrani interes da se na toj rijeci da koncesija za korištenje voda. S druge strane, na rijeci Kolini također postoje pretpostavke za još dvije koncesije – pojasnio je ministar Salman.

On je također kazao da su novim Zakonom o koncesijama stvorene pretpostavke za davanje koncesija za vjetroelektrane i solarne elektrane, kao i da je omogućena još jedna novina, a to je dostavljanje samoinicijativne ponude za koncesiju.

Obzirom da u početku dodjele koncesija na prostoru BPK Goražde finansijski efekti od koncesionih naknada nisu bili u prvom planu, već stvaranje povoljnog ambijenta za nova ulaganja i zapošljavanje, ministar je kazao da se u narednom periodu očekuje početak komercijalnog pogona nekih koncesionara koji su u završnoj fazi izgradnje objekata i stvaranja pretpostavki za početak korištenja dodijeljenih koncesija. Također, planirane su i druge aktivnosti koje će dovesti do poboljšanja ukupnih efekata od koncesija, a posebno finansijskih.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.