• OBJAVLJENO: 08.11.2017.
Radovi na sanaciji krovne konstrukcije na objektu Osnovne škole „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Vitkovićima teku planiranom dinamikom
Druga faza projekta, utopljavanje školskog objekta, planirana za narednu godinu

Ministri za obrazovanje i urbanizam u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Damir Žuga i Slobodan Janković posjetili su danas Osnovnu školu „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Vitkovićima, gdje se izvode završni radovi na sanaciji krovne konstrukcije ovog školskog objekta. Radi se o projektu koji se realizuje u okviru provođenja mjera energetske efikasnosti na području našeg kantona od 2015.godine,  za čiju realizaciju su sredstva izdvojili Vlada BPK Goražde i UNDP.

Pored sanacije krovne konstrukcije na matičnoj školi „Mehmedalija Mak Dizdar“, u područnim školama Bogušići, Sadba i Berič realizuje se još nekoliko značajnih projekata koji će doprinjeti boljem odgojno- obrazovnom procesu u ovim školama, a  radi se o nabavci kotla za grijanje u  osnovnoj školi na Sadbi , opremanje mini sale u Beriču sa košarkašim tablama i rekvizitima,  te postavljanju sigurnih golova u Bogušićima.

Zadovoljstvo realizacijom ovog projekta tom prilikom iskazali su predsjednik Školskog odbora i direktorica OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići Samir Imamović i Elma Hamzić.

U  studije i  plan  energetske efikasnosti javnog sektora na području BPK Goražde koju je uradilo Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline ušlo je 37 objekata. Pored projekata koji su realizovani u prethodne dvije godine u saradnji sa UNDP-om, u narednoj godini će se nasataviti radovi, a to je postavljanje termoizolacione fasade na ovoj školi i zgradi Zavoda zdravstvenog osiguranja, ističe ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde Slobodan Janković.

Prema riječima ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damira Žuge, na ovaj način se stvaraju bolji uslovi za odvijanje odgojno- obrazovnog procesa,  a prema njegovom mišljenju, naš kanton u usporedbi s drugim kantonima u ovom segmentu napravio je veliki iskorak.

Kako je ovom prilikom istaknuto, Vlada BPK Goražde ima za cilj ravnomjeran razvoj kako Kantona, tako i odgojno- obrazovnih ustanova  u urbanim i ruralnim sredinama.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.