• OBJAVLJENO: 13.11.2017.
Press ministra za boračka pitanja Eniza Halilovića
U toku je Javni poziv za finansiranje/ sufinansiranje izgradnje i uređenja spomen obilježja, mezarja i grobalja

Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde objavilo je Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje izgradnje, dogradnje i uređenja spomen obilježja, mezarja i grobalja na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017. godinu.

Na održanoj press konferenciji, resorni ministar Eniz Halilović predstavio je detalje ovog javnog poziva za čiju realizaciju su planirana sredstva u iznosu od 40.000 KM.

On je ovom prilikom kazao da su, na prijedlog resornog ministarstva, kao opći kriteriji za dodjelu sredstava utvrđeni kvalitet i kompleksnost projekta, značaj projekta, kao i visina vlastitog učešća u finansiranju.

Javnim pozivom precizirano je i to ko ima pravo na dodjelu ovih sredstava.

– Zahtjev za finansiranje odnosno sufinansiranje projekta/ programa mogu podnijeti pravna lica, udruženja koja okupljaju boračku populaciju koja se finansiraju iz Budžeta BPK Goražde i koja se ne finasiraju iz budžeta, institucije i vjerske zajednice sa razrađenim programom usmjerenim na realizaciju ciljeva proizišlih iz ovih namjenskih sredstava – pojasnio je resorni ministar.

Javni poziv otvoren je do 15.11.2017. godine, a aplikacioni formular za projekte/ programe dostupan je zvaničnoj web stranici Vlade BPK Goražde.

Prema riječima ministra Halilovića, odabir projekata/ programa u skladu s općim i posebnim ciljevima javnog poziva vršit će komisija koju će imenovati Ministarstvo, s tim da će prednost imati projekti/ programi za koje je predviđeno sufinaniranje.

Ministar je također naveo da su u periodu od 2005 do 2016. godine za izgradnju i uređenje spomen obilježja i mezarja iz  Budžeta BPK-a izdvojena sredstva u iznosu od oko 900.000 KM iz kojih je, do danas, finansirana izrada 1162 para šehidskih nišana, 15 šehidskih kapija i 19 spomen obilježja.

Također je istaknuto da je iz ovih sredstava finansirano, odnosno sufinansirano uređenje 38 mezarja na području BPK-a Goražde, kao i u okolnim mjestima povratka.

JAVNI POZIV za podnosenje zahtjeva i programa za finansiranje/sufinansiranje izgradnje spomen obiljezja, uredjenja mezarja i grobalja

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.