• OBJAVLJENO: 14.11.2017.
Seminar Mreža županijskih praktičara u Širokom Brijegu okupio ljude koji rade na poslovima starteškog planiranja iz četiri kanton/županije u Federaciji BiH
Premijer BPK Goražde sa saradnicima prisustvovao seminaru

U organizaciji UNDP-a, Federalnog zavoda za programiranje razvoja i Švicarske Vlade, u Širokom Brijegu je u periodu od 08. do 10. novembra održan seminar Mreža županijskih praktičara, koji je okupio ljude koji izravno rade na poslovima strateškog planiranja, upravljanja razvojem i realizacije razvojnih projekata.

Seminaru je prisustvovao i premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković sa saradnicima.

Goste u Širokom Brijegu pozdravio je predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić koji je se u svom izlaganju osvrnuo na ono što je do sada postignuto u kontekstu uspostavljanja sistema razvoja u ovom kantonu.

Kako je istaknuto, Vlada ovog kantona je krajem 2016. godine formirala Ured Vlade za evropske integracije, koji je zadužen za poslove koordinacije svih aktivnosti i obaveza koje proizlaze iz procesa evropskih integracija i aktivnosti strateškog planiranja i upravljanja razvojem.

Tom prilikom, najavljen je nastavak dugogodišnje saradnje s UNDP-om BiH u projektu Integriranog lokalnog razvoja u okviru III faze tog projekta.

S ciljem razmjene novih iskustava i prilike za stvaranje novih partnerstava, za učesnike ovog seminara, u četvrtak 9. novembra 2017. godine organizovan je studijski posjet Splitsko-dalmatinskoj županiji, županu Blaženku Bobanu i razvojnoj agenciji RERA.

Pored prilike za razmjenu iskustava sa kolegama iz susjedne države, predsjednici županijskih i kantonalnih Vlada:  Zdenko Ćosić (ZHŽ Široki Brijeg), Emir Oković (BPK Goražde), Marijan Klaić (Posavska županija) i Muhamed Softić, savjetnik premijera Srednjobosanskog kantona, dobili su priliku da splitsko-dalmatinskom županu Blaženku Bobanu, ukratko, predstave kantone/županije iz kojih dolaze.

Seminar Mreža županijskih praktičara u Širokom Brijegu završen je  razmatranjem provođenja Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.