• OBJAVLJENO: 17.11.2017.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 126. redovnu sjednicu
Imenovana Skupština JP Bosansko-podrinjske šume

Na današnjoj 126.sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je i usvojila Analizu primjene Zakona o komunalnim djelatnostima u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Uz ovu analizu, Vlada je usvojila i zaključke kojim se traži uspostava jače saradnje između organa unutar Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, naročito između Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline kao predlagača Zakona o komunalnim djelatnostima i jedinica lokalne samouprave kao organa koji obezbjeđuju obavljanje komunalne djelatnosti, te uspostava jače saradnje sa komunalnom inspekcijom Grada Goražde. Budući da je u posljednje vrijeme bilo više inicijativa za izmjene ovog zakona, Ministarstvu je naloženo da u saradnji sa svim relavantnim subjektima pripremi njegove izmjene.

Radi usklađivanja s propisima koji regulišu ovu materiju, Vlada je usvojila Uredbu o naknadama troškova za službena putovanja koju je predložilo Ministarstvo za finansije.

Takođe, razmatrana je i usvojena Informacija Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec oktobar. Prema obrazloženju reosrnog ministra, stanje sigurnosti u ovom mjesecu bilo je zadovoljavajuće, a karakteriše ga smanjenje broja krivičnih djela, registrovanih prekršaja i saobraćajnih nesreća u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobio je saglasnost Vlade da sa firmom GPD „Drina“ zaključi ugovor o kupoprodaji građevinske parcele zvane Hadžića polje, površine  300 m²,  tri primjerka glavnog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta „Lamela-H3“ i Elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla na parceli na kojoj je predviđena izgradnja objekta „Lamela-H3“ u Goraždu, radi kupovine stana pod povoljnim uslovima. Obaveza izgradnje ovog objekta, kako je istaknuto, proizilazi iz Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, iz dijela koji se odnosi na pomoć stambeno nezbrinutim osobama, posebno mladima pri rješavanju stambenog pitanja.

Premijer je takođe dobio odobrenje za potpisivanje Sporazuma o saradnji na uspostavi i radu Biznis centra Goražde, Ugovora o izvođenju radova na redovnom (zimskom) održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2017/18. godinu i Ugovora o nabavci konferencijskog sistema Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Ministarstvo za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobilo je saglasnost Vlade za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vage za kontrolu osovinskog opterećenja, ukupne dopuštene mase i dimenzija vozila na javnim cestama.

Vlada je donijela odluku o finansiranju projekta Zavoda za javno zdravstvo pod nazivom „Analiza zdravstvenog stanja stanovništva i zdravstvene zaštite na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2016.godini“.

Udruženje „Svjetlost Drine“ dobilo je sredstva za Projekat pomoći u nabavci pčelinje opreme, a Veterinarska stanica Goražde za projekat „Edukacije iz oblasti zdravstvene zaštite domaćih životinja i popis krupne i sitne stoke na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Vlada je odobrila da se iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja izdvoje redovna sredstva za finansiranje Projekta poboljšanja statusa boračkih populacija i rad boračkih udruženja.

Za potrebe  Fondacije „Istina za Goražde“odobreno je 10.000 KM, a 8.250 KM za nabavku udžbenika djeci pripadnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole na području Kantona za budžetsku 2017.godinu.

 

Iz budžeta ovog ministarstva podržano je učešće Saveza za sport i rekreaciju invalida na KUP prvenstvu u pikadu, te aktivnosti  Udruženja za očuvanje lika i djela Zaima Imamovića i Udruženja antifašista.

Vlada je odobrila i 33.664 KM za  isplatu studentskih kredita studentima s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec maj ove godine, 38.414 KM za uplatu desete tranše namijenjene za isplatu plaća i doprinosa uposlenicima  JP RTV BPK, kao i 10.200 KM Sportskom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime redovne tranše za mjesec avgust i septembar.

Odobrena je takođe i isporuka 3000 litara lož ulja i 5000 kilograma drvenog peleta za potrebe zagrijavanja Sportske dvorane i Centra za kulturu Goražde.

 

U nastavku sjednice, Vlada je odobrila sredstva Ministarstvu za privredu BPK Goražde na ime Memoranduma o zajedničkoj implementaciji projekta „PRO-POSO“ u 2017.godini, kao i sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za držanje koka nosilja i uzgoj priplodnih junica.

Za funkcionisanje ustanove Dom za stara i iznemogla lica i izmirenje dijela obaveza prema uposlenicima odobreno je 25.000 KM, te 2000 litara lož ulja za zagrijavanje njihovih prostorija.

Zbog nedostatka sredstava, s dnevnog reda sjednice Vlade povučena je Odluka o finansiranju i sufinansiranju troškova prijevoza za redovne studente dislocirane nastave u Goraždu i Internacionalnog univerziteta u Goraždu za studijsku 2017/18 godinu.

Vlada je imenovala Komisiju za izbor direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde, a nakon provedene procedure, na period od četiri godine, imenovani su predsjednik i članovi Skupštine JP Bosansko-podrinjske šume Goražde.

Na kraju sjednice, Vlada je utvrdila program i finansijski plan obilježavanja 25. novembra –Dana državnosti BiH.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.