• OBJAVLJENO: 18.12.2017.
Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice obezbijedilo pomoć za socijalno najugroženije porodice
Stanarima kolektivnih centara dodijeljeni higijensko-prehrambeni paketi

Posredstvom Međunarodne nevladine organizacije „Sprofondo“ Italija sa sjedištem u Sarajevu, Asocijalcija Regina della Pace iz Holandije nedavno je donirala značajnu količinu higijenskih i prehrambenih artikala JU „Domu  za stara i iznemogla lica“ Goražde, dječijem vrtiću „SOS Kinderdorf“ i Direkciji robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Jedan dio ovih paketa iz Direkcije robnih rezervi Ministarstvo za socijalnu politiku, zdavstvo raseljena lica i izbjeglice proteklog vikenda distribuiralo je socijalno ugroženom stanovništvu koji borave u kolektivnim centrima „Podhranjen“ i „Belvedere“ dok je podjela ovih paketa nastavljena i danas za stanare kolektivnih centara „Balkan 1“ i „Balkan 2“. Podjeli paketa prisustvovala je i resorna ministrica Sabira Bešlija.

Prema njenim riječima, distribucija paketa za ostale stanare kolektivnih centara na prostoru BPK Goražde će se nastaviti tokom mjeseca decembra, a uzimajući u obzir da je prilikom podjele konstatovano da se nekoliko porodica nije nalazilo na spisku, Ministarstvo će nastojati da i za te porodice obezbijedi ovu pomoć.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.