• OBJAVLJENO: 12.03.2018.
Vlada BPK Goražde održala 140.redovnu sjednicu
Usvojen Program rada Vlade i Ciljevi politike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 140. redovnoj sjednici razmatrala je i utvrdila svoj program rada i Ciljeve politike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu.

Prema obrazloženju premijera, osnov programiranja rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za ovu godinu čini projekcija mandata rada Vlade, ciljevi iz usvojenih strateških dokumenta i Prostornog plana Kantona, problemi prisutni u društvu s namjerom okončanja aktivnosti koje se u radu Vlade pojavljuju dugi niz godina, te finansijski okvir i ekonomski pokazatelji iz 2017-te godine.

Kao aktivnosti koje će obilježiti ovu godinu, premijer je izdvojio donošenje zakona o lokalnom poslovanju i turizmu, implementiranje sredstava namijenjenih za regresiranje kamata i regulisanje pitanja Turističke zajednice. Tu je takođe i nastavak aktivnosti na projektu sa Svjetskom bankom ( IFC) vezanog za poboljšanje poslovnog okruženja kao jednog od zadataka iz Reformske agende, razvoj saradnje s drugim nivoima vlasti i institucijama u BiH i entitetima, uključujući i lokalne zajednice i nevladine organizacije, osnaživanje uloge i organizacije Ekonomsko-socijalnog vijeća i osnivanje Poslovnog savjeta kao stručno-konsultativnog tijela za razvoj ekonomskih i socijalnih politika u Kantonu, te nadogradnja i razvoj javnih službi kroz izradu elaborata o opravdanosti osnivanja Razvojne agencije Kantona i Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje memorijala, spomen obilježja i drugih obilježja u Kantonu.

Takođe, razmatrana je i usvojena Analiza efekata primjene Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za period 2005-2017.godina koju je sačinilo Ministarstvo za boračka pitanja. Radi efikasnije zaštite i daljeg unaprjeđenja statusa pripadnika boračkih populacija u narednom periodu, predloženo je donošenje novog Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica koji će omogućiti efikasniju, pravedniju i racionalniju raspodjelu sredstava ka najugroženijim korisnicima. Aktivnim planiranjem budžetskih sredstava i politikom Vlade potrebno je osigurati dodatne napore u rješavanju egzistencijalnih pitanja boračkih populacija kao što su zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje, istaknuto je ovom prilikom.

Vlada je utvrdila i u skupštinsku proceduru uputila prijedlog Odluke o oslobađanju obaveza vraćanja studentskih kredita, za studente s područja BPK koji su kredite primali u periodu od 1995/96. do 2016/17. akademske godine.

Uredu premijera i Vlade BPK-a Goražde data je saglasnost da izvrši prijavu za učešće u Programu sufinansiranja „Zapošljavanja žena 2018“ Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada je utvrdila opći interes za realizaciju Projekta izgradnje vještačkog močvarišta za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Bogušići, Grad Goražde.

Prema obrazloženju resornog ministra, ovom odlukom steći će se uslovi za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, te rješavanje prethodnog pitanja u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti na osnovu zahtjeva Grada Goražda. Realizacijom ovog projekta kojeg finansira Češka razvojna agencija, trajno će se riješiti tretman otpadnih voda u MZ Bogušići, te eliminisati zagađenje vodotoka Otske rijeke.

U okviru Ugovora o poslovnoj saradnji s BBI bankom kojim je omogućena uspostava povoljne finansijske linije za finansiranje privredne i obrtničke djelatnosti u Bosansko-podrinjskom kantonu, Vlada je, na zahtjev Ministarstva za privredu, odobrila predložene ugovore o finansiranju, uz subvencioniranje dijela profitne marže, za još tri privredna društva s područja našeg kantona.

Ministar za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobio je saglasnost da sa Lovačkim društvom Grebak zaključi anex Ugovora o korištenju sredstava za sufinansiranje Projekta povećanja populacije autohtonih životinjskih vrsta u cilju zaštite i unaprjeđenja biodiverziteta na području lovišta Grebak.

Na zahtjev Ministarstva za finansije, Vlada je utvrdila osnovicu za plaću i naknadu za topli obrok korisnicima budžeta za mjesec februar, te odobrila tekuće transfere općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za januar ove godine.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je između ostalog odobrila isplatu druge redovne tranše novčanih sredstava za finansiranje troškova plaće i doprinosa usposlenika JP RTV BPK Goražde, kao i isporuku 3.000 litara lož ulja za potrebe JU „Sportski centar“ Goražde.

Usvojen je i Izvještaj o potrošnji energenata (lož ulja i pelet) i radu kotlovnica za 2017.godinu Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada je usvojila Elaborat i zaključak Glavne centralne popisne komisije za popis sredstava, obaveza i potraživanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na dan 31.12.2017.godine.

Usvojen je  i Izvještaj o radu komisije za provođenje postupka zajedničke nabavke u BPK-a Goražde te donesene odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača po lotovima 1,2,3,4. koji se odnose na nabavku usluga cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na kraju sjednice, Vlada je razmatrala dopis Federalnog ministarstva prometa i komunikacija te odobrila jednokratne novčane pomoći pojedincima i udruženjima.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.