• OBJAVLJENO: 16.04.2018.
145.redovna sjednica Vlade BPK-a Goražde
Prihvaćen projekt uspostave Dijaliznog centra u Goraždu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 145.redovnoj sjednici usvojila je Odluku o prihvatanju projekta uspostave Dijaliznog centra u Goraždu pri JZU Kantonalna bolnica Goražde.

Odobravajući ovaj projekat, Vlada je Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice odobrila i njegovo finansiranje u iznosu od 280.000 KM koje će se realizovati, kako je istaknuto, nakon što Kantonalna bolnica provede potrebnu, zakonom propisanu proceduru za uspostavu Dijaliznog centra na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada je utvrdila i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama koji je upućen u skupštinsku proceduru. Izmjene ovog zakona predviđene su i Projektom poboljšanja poslovnog okruženja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, navedeno je u obrazloženju.

Razmatrana je Informacija Kantonalnog pravobranilaštva o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata u korist Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Kako je navedeno u informaciji, postupak legalizacije u potpunosti je okončan za 41 objekat , i to za 39 potkrovnih stanova, te objekte Ministarstva privrede i Apoteke „9.maj“. Kraju se privodi i legalizacija Doma za stara i iznemogla lica te zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

S tim u vezi, Vlada je danas u skupštinsku proceduru uputila prijedlog Odluke o davanju sagalasnosti premijeru za potpisivanje Sporazuma s Gradom Goražde o regulisanju međusobnih prava i obaveza na nekretninama na kojima se nalaze objekti Doma za stare u naselju Rasadnik .

Saglasnost Vlade dobio je i Pravilnik Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje će obavljati zdravstvene preglede za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti lica za držanje i nošenje oružja.

Centar za socijalni rad dobio je saglasnost Vlade za potpisivanje Sporazuma sa Zavodom zdravstvenog osiguranja o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prava iz socijalne zaštite,  a premijer BPK za obavezno zdravstveno osiguranje lica, koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2018.godinu.

Vlada je odobrila i programe utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za privredu sa ekonomskih kodova „Program kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi“ i Program podrške drugim nivoima vlasti-za projekte za 2018.godinu, u iznosima od 265.000 i 5.000 KM.

Takođe, odobren je Program utroška sredstava Vlade BPK-a Goražde sa ekonomskog koda  – Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Medžlis IZ u iznosu od 25.000 KM.

Razmatrane su i usvojene informacije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK o stanju sigurnosti na području Kantona za prva tri mjeseca i mjesec mart ove godine.

Ovo ministarstvo dobilo je saglasnost za izvođenje radova na zamjeni dotrajale stolarije u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 38.000 KM.

Na zahtjev Ministarstva za privredu, Vlada je odobrila ugovore sa Bosna Bank Internacional o poslovnoj saradnji za plasiranje linije finansiranja, uz subvencioniranje dijela profitne marže, za još dva privredna društva s područja Kantona.

Usvojen je zaključak o nastavku aktivnosti vezanih za realizaciju stručnog osposobljavanja i praktične obuke mladih, odraslih osoba, sa srednjom stručnom spremom, do 35 godina starosti koji traže posao, te podržano pismo namjere Udruženja za psihosocijalnu podršku i bolju budućnost“ Progres“ iz Sarajeva.

Utvrđena je visina koeficijenta za obračun novčanih i drugih materijalnih davanja po osnovu socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom, te odobrena  isplata novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde u iznosu od 20.000 KM.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je odobrila 7.000 KM po osnovu zahtjeva za pomoć za 22 pripadnika boračke populacije.

Novčana sredstva odobrena su i za projekte Saveza RVI i Organizacije porodica šehida i poginulih boraca, za obilježavanje Memorijala „Mirsad Hurić-Hura“ kao i za povratak i održiv povratak.

 Na današnjoj sjednici, Vlada je imenovala drugostepenu komisije za rješavanje po prigovorima na Preliminarnu rang-listu podnosilaca zahtjeva za kupovinu stana po povoljnim uslovima u stambeno-poslovnom objektu „Lamela H3“ u Goraždu, te ozvaničila sastav Organizacionog odbora za izradu monografije „Goražde 1992- 1995“.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.