• OBJAVLJENO: 17.04.2018.
Zasjedala Ustavna i zakonodavno-pravna komisija Skupštne BPK Goražde
Razmatran akt Ustavnog suda BiH u vezi sa zahtjevom za ocjenu ustavnosti članova 4. i 8. Ustava BPK Goražde

Na danas održanoj sjednici, Ustavna i zakonodavno-pravna komisija Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je akt Ustavnog suda BiH u vezi sa zahtjevom predsjedavajućeg/zamjenika predsjedavajuće Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mladena Bosića za ocjenu ustavnosti članova 4. i 8. Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Budući da je u ovom zahtjevu iznesena tvrdnja da Srbi, kao narod, nisu konstitutivni u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i da srpski jezik i pismo ćirilica nemaju službeni karakter koji bi im garantovao punu ravnopravnost u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, Komisija je, u skladu sa svojom nadležnošću utvrđenom članom 35. Poslovnika Skupštine BPK Goražde,  dostavila odgovor Ustavnom sudu BiH u kojem je navedeno da su osporene odredbe člana 4. i 8. Ustava BPK Goražde bile u primjeni  od 01.07.1998. do 14.06.2003. godine, kada se Amandmanom XXI izmijenio član 4. Ustava BPK Goražde, kako slijedi: “Bošnjaci, Hrvati i Srbi zajedno sa Ostalim i građani Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ostvaruju svoja suverena prava u državi BiH, Federaciji BiH i Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, u skladu sa Ustavom BiH i njegovim aneksima, Ustavom FBiH i njegovim aneksom i ovim Ustavom“.

Amandmanom XXII izmijenjen je član 8. stav (1) Ustava BPK Goražde na sljedeći način: “Službeni jezici u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde su bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik. Službena pisma su latinica i ćirilica“.

U odgovoru Komisije dalje je navedeno da je Skupština BPK Goražde pomenute amandmane na Ustav BPK Goražde usvojila 10.06.2003. godine te da su oni objavljeni u Službenim novinama BPK Goražde, broj: 5/03.

Imajući u vidu navedene činjenice, Ustavna  i zakonodavno-pravna komisija je iznijela mišljenje da je podneseni zahtjev za ocjenu ustavnosti predsjedavajućeg/zamjenika predsjedavajuće Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH neosnovan u dijelu koji se odnosi na Bosansko-podrinjski kanton Goražde te predložila Ustavnom sudu BiH da se ovaj zahtjev odbaci.

Na sjednici je razmatrana i inicijativa grupe građana s područja općine Pale u FBiH vezano za izmjenu Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon BPK Goražde.

S tim u vezi, Komisija je donijela Zaključak kojim je konstatovano da je pomenuta incijativa  pokrenuta od ovlaštenog predlagača, a ovo mišljenje dostavit će se Skupštini BPK Goražde koja će se izjasniti o odbijanju ili prihvatanju ove inicijative.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.