• OBJAVLJENO: 01.06.2018.
Ujedinjene nacije (UN) u Bosni i Hercegovini
Održane dvodnevne konsultacije o ciljevima održivog razvoja u Bosni i Hercegovini

Kako bi se promovisalo bolje razumijevanje ciljeva održivog razvoja, te započela diskusija i planiranje na više nivoa na ovu temu, Ujedinjene nacije (UN) u Bosni i Hercegovini, uz stručnu podršku šireg razvojnog sistema UN-a, organizovale su konsultacije sa svim nadležnim institucijama i organizacijama. Dvodnevne konsultacije, 29. i 30. maja u Sarajevu, održane su u okviru projekta Podrška pripreme za implementaciju ciljeva održivog razvoja i angažiranje privatnog sektora koji finansira Ambasada Švedske u BiH.

Učesnici događaja bili su predstavnice i predstavnici institucija vlasti na nivou BiH, Federacije BiH, Republike Srpske, Distrikta Brčko, kantonalnih i općinskih institucija, kao i organizacija civilnog društva, akademske zajednice, privatnog sektora i međunarodnih organizacija. Tokom konsultacija, učesnice i učesnici razmatrali su kako globalne ciljeve održivog razvoja prevesti u provediv akcioni plan u Bosni i Hercegovini.

Konsultacije su otvorili dr. Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Nj. E. Anders Hagelberg, ambasador Švedske u BiH i gđa. Sezin Sinanoglu, rezidentna koordinatorica UN-a u BiH.

„Agenda 2030 je u cijelosti kompatibilna interesima BiH, a u mnogim svojim aspektima i bliska onome što uključuje proces europskih integracija kao naše strateško opredjeljenje i cilj. Za BiH je ovo prigoda da pokaže ozbiljnost u pristupu implementaciji ciljeva Agenda 2030, vanjskopolitičku zrelost i odgovornost kao članica međunarodne zajednice, ali i institucionalnu sposobnost da realizira reforme. Današnje konsultacije su veoma važan iskorak u pravcu provedbe ciljeva održivog razvoja 2030“, kazao je dr. Dragan Čović, član Predsjedništva BiH.

Agenda 2030 je vizija koja zajedno donosi ekonomski razvoj, društveni napredak, okolišnu održivost i mir sa jasnim ciljem da nijedna žena, muškarac ili dijete ne budu izostavljeni. Konsultacije organizirane danas su izvanredna prilika da okupimo vlasti i partnere na debati kako ovo najbolje ostvariti”, kazala je Sezin Sinanoglu, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH.

„Održivi razvoj je potreban kako bi se osigurala naša zajednička budućnost. Zbog toga, Vlada Švedske je posvećena podršci implementacije ciljeva održivog razvoja i pružanju pomoći BiH u oblikovanju Agende 2030 u skladu sa lokalnim i nacionalnim potrebama, kroz okupljanje svih relevantnih učesnika”, kazao je Nj. E. Anders Hagelberg, ambasador Švedske u BiH.

Predstavnice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na konsultacijama u Sarajevu bile su Aldijana Džananović i Aldijana Omanović, članice Kantonalnog odbora za razvoj.

www.bpkg.gov.ba/UNDP

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.