• OBJAVLJENO: 09.07.2018.
Održan nastavak 151. redovne sjednice Vlade BPK Goražde
Zakon o imovini BPK Goražde dao ogromne rezultate u novim investicijama i zapošljavanju

U nastavku 151.redovne sjednice koji je održan danas, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je i usvojila Informaciju o aktivnostima u vezi raspolaganja imovinom i implementaciji Zakona o imovini BPK Goražde.

Na osnovu provedene analize, konstatovano je da je Zakon o imovini dao ogromne rezultate u novim investicijama i zapošljavanju, te je na najbolji mogući način iskorištena imovina koja je bila na raspolaganju i u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Specifičnost ovog zakona, kako je istaknuto, ogleda se u tome da je imovina BPK Goražde koja se nije koristila stavljena na raspolaganje privrednim subjektima „Prevent Goražde“, „EMKA Bosnia“ i „Bekto Precisa“ u cilju privrednog razvoja Kantona, novih ulaganja u proizvodnju i novo zapošljavanje radnika s područja BPK, te da su ove kompanije, od 2012.godine do danas, mnogostruko premašile obaveze iz ovih ugovora.

Navedenim ugovorom privredno društvo „Prevent Goražde“ se obavezalo da na ponuđenim nekretninama izgradi proizvodnu halu i izvrši ukupna ulaganja u iznosu od 6 miliona KM te da uposli 600 novih radnika. Ovo privredno društvo je i prije ostavljenog roka od tri godine ispunilo ugovorene obaveze te mu je data saglasnost da se uknjiži kao vlasnik nekretnina koje su bile predmet raspolaganja. Bitan efekat ovog raspolaganja imovinom jeste da je „Prevent Goražde“ uložio 9,8 miliona KM u kompletnu infrastrukturu, opremu i objekte, te da trenutno broji oko 1300 radnika. Pored investicija po ovom ugovoru, „Prevent Goražde“ je do sada u Goraždu investirao oko 26 miliona KM. Za uplate po osnovu PIO i zdravstvenog osiguranja te osiguranja od nezaposlenosti do sada je uplaćeno 15,5 miliona KM, od čega kantonalnom Zavodu za zdravstveno osiguranje pripada 6,2 miliona KM, navodi se u informaciji, te ističe da je ova kompanija sa 1,5 miliona KM učestovala i u društveno – odgovornim aktivnostima, kao što su stipendiranje đaka, donacije u Ambulantu u Vitovićima, Kantonalnu bolnicu, obdanište“Sunce“, Dom za stara lica itd.

Prema specijalnoj pogodbi, „EMKA Bosnia“ imala je obavezu da izvrši investiciona ulaganja u iznosu od 8 miliona KM i da uposli 100 radnika. Ovo privredno društvo uložilo je preko 16 miliona KM, te kontinuirano vrši upošljavanje novih radnika.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, Vlada je utvrdila Amandmane XLIX-LVIII na Ustav Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i uputila ih Skupštini u dalju proceduru. Ovim amandmanima se u Ustavu BPK obrazuje Grad Goražde kao jedinica lokalne samouprave i zamjenjuju nazivi dosadašnje općine Goražde u Grad Goražde.

Vlada je razmatrala i bez primjedbi u skupštinsku proceduru uputila izvještaje o izvršenju finansijskog plana za 2017. godinu Kantonalne bolnice, Zavoda za javno zdravstvo i Zavoda                    zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Kod razmatranja posljednjeg izvještaja Vlada je usvojila zaključke kojim je od Zavoda zdravstvenog osiguranja zatražena izrada plana izmirenja nastalih obaveza, a od Ministarstva za socijalnu politiku analiza primjene kolektivnih ugovora u zdravstvu.

Vlada je takođe razmatrala Informaciju o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec maj ove godine. Prema riječima resornog ministra, stanje u ovoj oblasti je zadovoljavajuće. Na osnovu statističkih podataka, u odnosu na isti mjesec prošle godine došlo je do povećanja broja krivičnih djela za 1, povećanja broja registrovanih prekršaja za 5 i smanjenja broja saobraćajnih nesreća za 2.

U okviru ove tačke dnevnog reda, a u kontekstu predstojećeg Internacionalnog festivala prijateljstva te pojačanog priliva turista u naš grad, Vlada je dala preporuku Gradskoj upravi da ubrza radove na sanaciji vodovodne mreže u užem gradskom području kako sigurnost građana ne bi dolazila u pitanje.

U nastavku sjednice, data je saglasnost na realizaciju Kalendara takmičenja Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za školsku 2017/2018.godinu.

Iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport odobrena su novčana sredstva za isplatu studentskih stipendija, kao i redovne tranše Sportskom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Ministarstvo za boračka pitanja podržalo je realizaciju aktivnosti Udruženja Patriotski pokret Goražde za 2018.godinu, te Fondaciju „Istina za Goražde“ prema Sporazumu o međusobnoj saradnji na realizaciji izrade monografije“Goražde 1992-1995“.

Vlada je s dnevnog reda povukla Odluku o odobravanju sredstava za realizaciju Programa podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području BPK za 2018.godinu. Ovaj javni oglas proglašen je neuspješnim, a Ministarstvo privrede zaduženo je da ukloni uočene nedostatke prije njegovog ponovnog raspisivanja.

Takođe, razmatran je i usvojen Izvještaj o potrošnji energenata (lož ulje i drvene peleti) i radu kotlovnica za grijnu 2017/2018.godinu Direkcije za robne rezerve BPK Goražde.

Na kraju sjednice, Vlada je zadužila Centar za socijalni rad, Službu za zapošljavanje i resorna ministarstva da sačine informaciju o broju radno- sposobnih invalidnih lica s područja našeg Kantona s ciljem sagledavanja mogućnosti za njihovo uvođenje u radni proces.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.