• OBJAVLJENO: 10.08.2018.
Održana 156. redovna sjednica Vlade BPK Goražde
Usvojen  Izvještaj Radne grupe Vlade BPK Goražde za identifikaciju i izradu prijedloga projekata iz oblasti turizma na području BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je danas 156. redovnu sjednicu.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, primljen je k znanju Izvještaj Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova o pilot projektu „SPARTA“. U sklopu ovog projekta postavljena je ANPR („Inteligentna“) kamera i instalirana serverska aplikacija SPARTA AKTIVE u ulici 31. drinske brigade za prepoznavanje registarskih tablica vozila. Funkcija kamere je da prepozna i zabilježi vozilo („OCR modulom“ pročita registarsku oznaku te automatski provjeri u bazi podataka „stranih prekršitelja“ vozila koja nisu registrovana u BiH) i o tome odmah obavijesti policajca na terenu. Kako je istaknuto u ovoj analizi, od instalacije sistema ukupan prolazak vozila je 1.024.548 i od tog broja je 3.000 stranih vozila koja su napravila prekršaj, a prijavljeno je i 1.944 neregistrovanih vozila za koje je putem prekršajnih naloga naplaćeno 10.000 KM. Analizom rada „SPARTA“ sistema u dosadašnjem periodu konstatovano je da je on doprinio povećanju stepena sigurnosti saobraćaja na području BPK Goražde kao i opšte sigurnosti i bezbjednosti koja se ogleda kroz smanjenje izvršenja krivičnih djela i veći stepen otkrivenosti počinjenih krivičnih djela.

Na današnjoj sjednici usvojen je Izvještaj Radne grupe Vlade BPK Goražde za identifikaciju i izradu prijedloga projekata iz oblasti turizma na području BPK Goražde. Izvještaj je urađen  u skladu sa Prostornim planom BPK Goražde, Strategijom razvoja turizma i Strategijom razvoja BPK Goražde na osnovu kojih je  izvršena  identifikacija  potencijalnih projekata iz oblasti turizma koje je potrebno razvijati i implementirati u narednom periodu. Kako je istaknuto, trenutno najveći potencijal u smislu izrade prostorno-planske dokumentacije predstavljaju lokaliteti Modrana kao turističke zone, Toplika, Posestre i Rorova kao memorijalno-spomeničkih kompleksa. Dio terena označenih kao kulturno-historijske cjeline koje mogu biti iskorištene u turističke svrhe je takođe razmatran u radu radne grupe pri čemu se nameće potreba iskorištavanja i razvoja sadržaja vezanih za lokalitet Presjeke, terena Goršić polja,  Rude Glave, starog Rimskog mosta i ostatka mosta  Lutvi- bega Dedovića u Goraždu. Kada je riječ o problematici turističkih potencijala koji su stavljeni u funkciju ostvarivanja prihoda kao što su Ada, Bijele Vode, hotelski kapaciteti i restoranski kapaciteti, radna grupa je mišljenja da se prije svega mora stvoriti zakonski okvir i urediti status Turističke zajednice kao generatora razvoja i privlačenja turističkih proizvoda i turista.

Iz Ministarstva za boračka pitanja BPK Goražde primljena je k znanju Informacija o sprovedenim aktivnostima na unaprjeđenju statusa demobilisanih branilaca. S tim u vezi,  formirana je radna grupa čiji je zadatak da uradi registar i socijalnu kartu nezaposlenih demobilisanih boraca BPK Goražde, dok je obaveza Ministarstva izrada Strategije rješavanja statusa nezaposlenih demobilisanih boraca.

Donesene su i odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad boračkih udruženja i Projekat poboljšanja statusa boračke populacije za mjesec juli 2018.godine.

Kada je riječ o tačkama dnevnog reda iz Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, donesena je odluka o isplati studentske stipendije za mjesec mart 2018.godine.

Vlada je odobrila i sufinansiranje Projekta pod nazivom „Prača u fokusu“ te odobrila novčana sredstva JP„Kulturno-informativni centar“ d.o.o. Prača za njegovu realizaciju.

Do kraja zasjedanja, usvojena je Odluka o prihvatanju projekta „Javni radovi u općini“ općine Foča u FBiH, Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava nižim nivoima vlasti, Prijedlog za rješavanje sukoba nadležnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove te Izvještaj o radu kantonalnog Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za period 01.01-30.06.2018.godine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.