• OBJAVLJENO: 24.09.2018.
Projekt privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou – LIFE
Povećan nivo informacionih sistema u sistemu rada javne uprave BPK Goražde

Kao što smo je već objavljeno,  Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na čelu sa premijerom Emirom Okovićem, danas je predstavila rezultate Projekta privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou – LIFE.

Projekat je  podržan od Međunarodne finansijske korporacije – IFC, članice Grupacije Svjetske banke, koja je ove aktivnosti provodila u još dva kantona u Federaciji BiH, a prema riječima premijera BPK-a Emira Okovića, za Bosansko-podrinjski kantona Goražde ova projektna aktivnost došla je u pravo vrijeme.

„ Kvalitet ovog projekta jeste da on na određeni način povećava nivo informacionih sistema u sistemu rada javne uprave BPK Goražde i svih procesa koji dolaze u BiH i apsolutno je jasno da će biti jedno od osnovnih usmjerenja rada javnog sektora i javne uprave. Kvalitet ovog projekta upravo leži u tome da je uspostavljen e-registar svih postupaka u Kantonu, Lista posticaja i da je urađen Investicioni profil BPK Goražde.

Drugi kvalitet ovog projekta jeste da svi oni kojima je posao privlačenje javnih investicija na jednom mjestu imaju već izrađen alat koji mogu prezentovati svim budućim potencijalnim investitorima. Ovo nije jedini osnov da bi se privukle investicije, ali je definitivno alat koji se može koristiti u tom procesu.

Treći kvalitet je što su građani upoznati sa širokim spektrom postupaka svih organa vlasti u BPK Goražde te mogu na jednom mjestu dobiti informaciju kojem kantonalnom organu trebaju podnijeti željeni zahtjev, koje lice vodi postupak i koju prateću dokumentaciju trebaju pridonijeti, sa svim onim obrascima koji su potrebni da bi se pokrenuo određeni postupak. Kad pogledamo određenu praksu iz savremenih zemalja znamo da je direktni kontakt građana sa licima koji vode upravni postupak smanjen na neki minimum, upravo zahvaljujući razvoju i korištenju informacionih sistema. Mislim da je ovaj projekat jedan temelj razvoja ovih politika u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“- riječi su premijera BPK Emira Okovića.

Vlada BPK Goražde, odnosno Ministarstvo za privredu učestvovalo je u ovom projektu sa 22.000 KM, a kad je riječ o Svjetskoj banci taj iznos je višestruko veći budući da je ona bila vodeća u konsultantskim aktivnostima i operativnom dijelu, odnosno radu sa svim uposlenicima unutar kantonalnih organa uprave, naglašeno je tim povodom.

Ministar za privredu u Vladi BPK Anes Salman takođe ističe da se radi se o veoma bitnom projektu čija je implementacija trajala duže od godinu dana.

„Važno je kazati da smo kroz ovaj projekat, kroz Listu podsticaja, e-registar i Investicioni profil BPK-a Goražde, na jednom mjestu dobili dokument koji objedinjava sve one važne informacije i bitne parametre za sve potencijalne investitore koji žele da investiraju u naš Kanton. Izuzev ustrojstva kantonalne vlasti, u njemu su prikazane sve mogućnosti aministrativnih procedura i opis postupaka. Ukazano je i na prirodne resurse i bogatstva kao i sve ono s čime naš kanton raspolaže i što može biti stavljeno u funkciju i svrhu jačanja i razvoja naših privrednih kapaciteta u okviru kantona“- istaknuo je ministar Salman.

E-registar i Investicioni profil dostupni su na  službenoj web-stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde http://bpkg.gov.ba/., dok se Lista poticaja nalazi na web stranici Ministarstva za privredu BPK http://mp.bpkg.gov.ba/ministarstvo/2924/lista-poticaja.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.