• OBJAVLJENO: 09.01.2019.
Operativni centar Kantonalne uprave civilne zaštite
Snježne padavine nisu prouzrokovale veće probleme na području BPK Goražde

R E D O V N I  I Z V J E Š T A J

Na osnovu informacija prikupljenih od osmatračke mreže iz člana 157. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, u posljednjih 24 sata na području BPK-a Goražde zabilježeno je slijedeće:

S područja Grada Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite Grada Goražda, u posljednja 24 sata nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

S područja općine Pale u FBiH:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Pale u FBiH, u posljednja 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Novi snijeg koji je padao protekle noći nije prouzrokovao veće probleme.

Ekipe zimske operative su na terenu, rade na čišćenju i posipanju abrazivnog materijala po saobraćajnicama.

Saobraćaj se odvija otežano i usporeno, posebno na regionalnom putu R-448 Bare, prevoju Hranjena i Krive drage.

Visina novog snijega kreće se od 5 do 10 cm.

Druge pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

S područja općine Foča u FBiH:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Foča u FBiH, u posljednja 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Najavljivane snježne padavine su bile slabog intenziteta, tako da je visina novog snijega oko 2-3 cm. Snijeg i dalje pada sa istim intenzitetom. Jutarnje temperature zraka imaju nešto više vrijednosti u odnosu na prethodni dan tako da je jutros u Ustikolini u 07,30 iznosila -4ºC.

Druge pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

MUP BPK-a Goražde:

Prema informaciji Operativnog centra MUP-a BPK-a Goražde, u posljednja 24 sata nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Kantonalna bolnica BPK-a Goražde-Urgentni centar:

U prijemno – urgentni centar Kantonalne bolnice BPK-a Goražde u posljednja 24 sata primljeno je 22 pacijenta. Dva pacijenta je zadržano u Kantonalnoj bolnici radi daljeg liječenja.

Direkcija za ceste BPK-a Goražde:

Prema informacijama koje smo dobili od Direkcije za ceste BPK-a Goražde, svi putni pravci u nadležnosti ove Direkcije su prohodni.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.