• OBJAVLJENO: 31.01.2019.
Javna rasprava o Nacrtu Budžetu BPK Goražde za 2019. godinu
Izneseno više prijedloga za izmjene nacrta budžeta

Posljednja u nizu javnih rasprava o Nacrtu budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu koja je danas održana u Goraždu, rezultirala je velikim brojem prijedloga za izmjene predloženog nacrta budžeta.

Ministar za finansije Nudžeim Džihanić kazao je da je budžet u nacrtu planiran u iznosu od 39.415.596 na prihodovnoj, odnosno 38.915.596 KM na rashodovnoj strani, pri čemu se razlika od 500.000 KM odnosi na pokriće deficita iz prethodnih godina.

On je istakao da je ovaj nacrt sačinjen na osnovu podataka o izvršenju budžeta iz ranijih godina, te prema procjenama resornog kantonalnog i federalnog ministarstva o ostvarenju vlastitih prihoda u Budžetu BPK Goražde za ovu godinu.

– Mislim da je to neki budžet koji je više socijalnog karaktera, nema izraženu neku razvojnu komponentu, ali se tu nalaze ekonomski kodovi koji su bili i dosad, kao što je razvoj poduzetništva, privrednih subjekata, razvoj poljoprivredne proizvodnje – kazao je ministar.

On je ovom prilikom ukazao i na neke činjenice koje govore o nemogućnosti ispunjenja svih preuzetih obaveza iz ranijeg perioda.

– Neke stvari nisu mogle biti isplaćene, ali će biti isplaćene u ovoj godini. Opet kažem, to je sve nedostatak sredstava koja su planirana Budžetom Federacije BiH. Vi znate da se taj grant koji mi dobivamo smanjio sa 7.000.000 na 2.400.000. Ono što smo mi zadnji put dobili, nije dovoljno za finansiranje svih obaveza koje su propisane Ustavom – kazao je Džihanić.

Ovom prilikom istaknuto je da su zahtjevi budžetskih korisnika za sredstvima iznosili preko 55 miliona KM, ali s obzirom na to da su vlastiti prihodi Kantona planirani u iznosu od oko 30 miliona, naglašeno je da bi bilo realno planirati da budžet za ovu godinu iznosi oko 34 miliona.

Tokom rasprave, primjedbe na nacrt budžeta su iznijeli predstavnici pojedinih kantonalnih ministarstava, uprava i direkcija, kao i predstavnici raznih udruženja koji su u velikom broju prisustovali današnjoj javnoj raspravi.

– Ministarstvo finansija će sve ove zahtjeve razmotriti, ubaciti i predložiti Vladi koja će to ponovo uputiti Skupštini. Budžet se treba usvojiti do 31.03. jer je na snazi Odluka o privremenom finansiranju. Nadam se da će svi budžetski korisnici biti zadovoljni i da će prijedlozi koje imaju biti ugrađeni u Budžet za 2019. godinu – kazao je na kraju rasprave resorni ministar.

Predstavnici Ministarstva za finansije uputili su poziv da se sve dodatne primjedbe i sugestije na nacrt budžeta u što kraćem roku dostave ministarstvu u pisanoj formi.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.