• OBJAVLJENO: 08.02.2019.
Iz izvještajno- prognozne službe Ministarstva za privredu
Zimska zaštita u voćnjacima

U Ministarstvu za privredu danas je bilo govora o potrebi zaštite i pripreme voćnjaka za proljeće, a o ovoj temi govorila je viša stručna saradnica za izvještavanje i prognozu u resornom ministarstvu Sadeta Ahmetović.

– Sa porastom temperature zraka, stvaraju se povoljni uslovi za razvoj velikog broj uzročnika bolesti i štetnika na voćkama koji su prezimili ispod kore drveta, u pukotinama, na stablu, granama i drugim skrivenim  mjestima – kazala je ona.

Istaknuto je da je na mjestima gdje se slabo ili uopšte ne provode mjere zaštite, veliki broj voćnih stabala obrastao gustom mahovinom, a da zimska zaštita u voćnjacima podrazumijeva uklanjanje mumificiranih plodova, biljnih ostatka, odstranjivanje suhih i polusuhih grančica kao mogućih izvora zaraze te rezidbu voćki i primjenu zaštitnih sredstava.

– Poslije rezidbe voćki, potrebno je izvršiti zaštitu preparatima koji će uticati na zdravlje stabla u voćnjaku. Zaštitu izvršiti preparatima na bazi bakra, uz dodatak mineralnog ulja ili gotovim preparatima koji u sebi sadrže i bakar i mineralno ulje – pojasnila je Sadeta Ahmetović.

Na ovaj način moguće je izbjeći uobičajene štetne posljedice u voćnjacima.

– Ulje guši štetnike, zaustavlja se dalji razvoj položenih jaja, a slojem ulja zatvaraju se brojne rane na voćkama nastale prilikom rezidbe i mehaničkih oštećenja. Bakar utiče na smanjanje infekcionog potencijala velikog broja uzročnika bolesti koji prezimljuju na voćkama i ne dopušta miceliju da kroz pore prodre u mladi pup. Preparatima koji u sebi sadrže mineralno ulje i bakar suzbijaju se mnogobrojne prezimljele forme štetnika i uzročnika biljnih bolesti kao što su: krastavost lista i ploda jabuke i kruške (Venturia inaequalis i Venturia purina), kovrčavost lista breskve (Taphrina deformans), rogač šljive (Taphrina pruni), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), sušenje cvjetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa), bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amilovora), zimska jaja malog mrazovca (Operophtera brumata L.)  u narodu poznatog kao „zeleni crv“ i drugo – istakla je Ahmetović.

Navedenim preparatima se suzbija i mahovina na voćkama.

– Zimska zaštita navedenim sredstvima se može izvršiti do početka kretanja vegetacije, prekrivanjem cijelog stabla, po mirnom vremenu, kada su dnevne temperature iznad 70 C i kada nema opasnosti od noćnih, niskih temperatura. Zimska zaštita se ne treba propustit,i jer je na području našeg kantona u prethodnoj godini veliki broj voćnih stabla inficiran od strane malog mrazovca – kazala je Sadeta Ahmetović .

Ona je istakla da je Izvještajno-prognozna služba Ministarstva za privredu, u saradnji s uposlenicima koji obavljaju izvještajno-prognozne poslove u gradu Goraždu i općinama Foča i Pale u FBiH, u oktobru prošle godine, na više lokaliteta, pratila brojnost malog mrazovca. Na svim lokalitetima gdje se pratilo uočeno je prisustvo leptira mužjaka malog mrazovca, a uočeno je prisustvo leptira u večernjim satima i na osvjetljenim površinama.

– Štetu pričinjavaju gusjenice koje su svijetlozelene boje sa tamnijom prugom na leđima i dvije svjetlije sa strane. Jako su  proždrljive i uništavaju mlade pupove, cvjetove i prave velike rupe na listovima. Mogu prouzrokavati golobrst, što se i desilo prošle godine na velikom broju voćnih stabala na području našeg kantona, gdje se slabo ili uopšte nisu provodile mjere zaštite. Budući da je evidentiran let leptira malog marozavca, za očekivati je da će se pojaviti na voćnim stablima i u ovoj godini – upozorila je stručna saradnica u resornom ministarstvu.

S ciljem prevencije štetnih posljedica u voćnjacima, Izvještajno-prognozna služba Ministarstva za privredu, u saradnji s uposlenicima koji obavljaju izvještajno-prognozne poslove u Gradu Goraždu i općinama Foča i Pale u FBiH sačinala je Program zaštite voća (jabuke, kruške, višnje, trešnje, i ostalog.) od malog mrazovaca koji se može preuzeti sa web stranice Vlade BPK Goražde i u službama poljoprivrede Grada Goražda i općina Foča i Pale u FBiH.

http://www.bpkg.gov.ba/media/images/2018/12/Program-zastite-od-malog-mrazovca-Operophtera-brumata.pdf

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.