• OBJAVLJENO: 14.08.2019.
Sastanak premijerke BPK Goražde i predstavnika Misije OSCE-a BiH – terenski ured u Foči
Data podrška održavanju tematske sjednice Vlade BPK Goražde o borbi protiv korupcije

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća danas se susrela sa šefom terenskog ureda u Foči Misije OSCE-a u BiH Željkom Vukmanovićem. Tokom susreta, razgovarano je o aktuelnoj situaciji na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i o aktivnostima kantonalne Vlade u borbi protiv korupcije.

Uzimajući u obzir da se borbi protiv korupcije posvećuje posebna pažnja već u ranoj fazi pristupanja Evropskoj uniji te da svi nivoi vlasti u BiH trebaju pokazati odlučnost u poduzimanju konkretnih i održivih aktivnosti na suprotstavljanju korupciji, premijerka Aida Obuća istakla je da je Bosansko-podrinjski kanton Goražde od početka uključen u ove aktivnosti i da aktivno prati razvoj događaja u ovoj oblasti.

S tim u vezi, premijerka je upoznala šefa terenskog ureda OSCE-a u Foči s dosadašnjim aktivnostima Tima za borbu protiv korpcije BPK Goražde, kao i s činjenicom da je Vlada usvojila Akcioni plan za borbu protiv korupcije. Na ovaj  način, kako je istaknuto, iskazana je bezrezervna opredjeljenost Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u borbi protiv korupcije, kako na strateškom, tako i na operativnom nivou.

Kako bi se ova oblast uredila sistematski, istaknuto je i to da je u narednom periodu potrebno usvojiti i Strategiju za borbu protiv korupcije na kantonalnom nivou.

Podržana je i ideja o održavanju tematske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o borbi protiv korupcije kojoj bi prisustvovali i Tim za borbu protiv korupcije te predstavnici OSCE-a koji daje snažnu podršku ovim aktivnostima.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.