• OBJAVLJENO: 16.08.2019.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 15. redovnu sjednicu
Utvrđen Nacrt zakona o policijskim službenicima i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih; odobrena isplata studentskih stipendija

Na svojoj 15. redovnoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je Nacrt  zakona o policijskim službenicima i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih BPK Goražde koji su upućeni u dalju skupštinsku proceduru.

Usvojen je i Izvještaj o izvršenju Budžeta BPK Goražde za period 01.01-30.06.2019. godine, kao i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za period 01.01-30.06.2019. godine koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Na sjednici je razmatrana informacija Pregovaračkog tima Vlade BPK Goražde u vezi s pregovaranjem novog Kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije na području BPK Goražde Nakon što je upoznata s ovom informacijom, Vlada je zadužila Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice da pripremi nacrt ovog kolektivnog ugovora koji će nakon dobivanja saglasnosti Vlade biti prezentiran Strukovnom sindikatatu doktora medicine i stomatologije BPK Goražde.

Vlada je primila na znanje informaciju Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde za mjesec juli 2019. godine. Uzimajući o obzir prezentirane pokazatelje, Vlada je usvojila zaključak kojim je od Uprave policije zatraženo da poduzme mjere iz svoje nadležnosti s ciljem uvođenja jačih kontrola u oblasti krivičnih djela protiv zdravlja ljudi, s fokusom na posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, kao i u oblasti kontrole prijevoza drvnih sortimenata na području BPK Goražde, s akcenom na prekomjernu težinu utovara.

Vlada je razmatrala inicijativu Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline o prodaji dijela potkrovnih stanova u vlasništvu BPK Goražde. S tim u vezi, usvojen je zaključak kojim je dato zaduženje resornom ministarstvu da sačini nacrt odluke kojom bi ova inicijativa bila detaljno razrađena i kojom bi bila definisana sva bitna pitanja u vezi s njenom realizacijom.

Danas je odobrena isplata druge od ukupno šest stipednija koje će biti isplaćene studentima iz BPK Goražde u akademskoj 2018/2019. godini.

Vlada je dala saglasnost na Program podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2019. godinu u vrijednosti od 50.000,00 KM iz kojih će se finansirati projekti i zahtjevi po osnovu dva cilja. Prvi cilj, za čiju realizaciju su predviđena sredstva u iznosu od 20.000,00 KM, odnosi se na pružanje pomoći za unaprjeđenje postojećeg obrta i sufinansiranje niskoakumulativnih djelatnosti i starih zanata, dok je u okviru drugog cilja, u vrijednosti od 30.000,00 KM, predviđeno sufinansiranje postojećeg obrta, niskoakumulativnih djelatnosti, starih zanata, kao i drugih registrovanih djelatnosti u oblasti trgovine i ugostiteljstva u svrhu očuvanja djelatnosti i poboljšanja uslova poslovanja.

Ministru za boračka pitanja data je saglasnost da sa Savezom ratnih vojnih invalida  „Sinovi Drine“ Goražde potpiše Ugovor o implementaciji Projekta poboljšanja statusa boračkih populacija na prostoru  BPK Goražde za 2019. godinu.

Vlada je odobrila i finansiranje projekata boračkih udruženja na području BPK Goražde za 2019. godinu. Donesenim odlukma, odobrena su sredstva za finansiranje projekata Organizacije porodice šehida i poginulih boraca, Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja, Udruženja „Svjetlost Drine“, Udruženja za očuvanje lika i djela Zaima Imamovića, Saveza ratnih vojnih invalida BPK-a „Sinovi Drine“, Udruženja veterana policije i Udruženja „Patriotski pokret“ Goražde.

U nastavku sjednice, Vlada je donijela odluke o finansiranju i sufinansiranju troškova prijevoza za redovne učenike osnovnih škola, uključujući i OMŠ „Avdo Smailović“, te redovne učenike srednjih škola na području BPK Goražde za školsku 2019/2020. godinu.

U oblasti Ministarstva za privredu donesene su odluke o davanju saglasnosti za isplatu subvencija na ime finansiranja dijela profitne marže za privredna društva s područja BPK Goražde, u skladu s Ugovorom o poslovnoj saradnji između BBI Banke i Ministarstva za privredu kojim je osigurano njihovo povoljno kreditiranje. Usvojenim odlukama, odobrena je isplata subvencija  za privredna društva “Gastro-Compay“ d.o.o. Goražde, „Agros“ d.o.o. Goražde, „Okac“ d.o.o. Goražde i „Hošo-Transport“ d.o.o. Goražde.

Vezano za Izvještaj o finansijskoj reviziji BPK Goražde za 2018. godinu, Vlada je usvojila zaključak kojim je zadužila resorna ministarstva i ostale organe uprave da u ostavljenom vremenskom roku naprave analizu uočenih nedostataka, te predlože plan za njihovo otklanjanje.

Sporskom savezu BPK Goražde odobrena su novčana sredstva na ime redovnih mjesečnih tranši za april i maj 2019. godine.

Vlada je na prijedlog Ministarstva  za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice donijela Odluku o isplati novčanih sredstava JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde za finansiranje edukacije mrtvozornika i ovlaštenih doktora medicine u oblasti mrtvozorstva s područja BPK Goražde.                   

Razmatrani su i u dalju skupštinsku proceduru upućeni izvještaji o radu za 2018. godinu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa, Arhiva BPK Goražde, Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći i Agencije za privatizaciju u BPK Goražde.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Izvještaj Tijela za sprečavanje i borbu protiv korupcije u BPK Goražde te primila na znanje Informaciju Ministarstva za unutrašnje poslove BPK Goražde i Uprave policije o izvršenoj analizi popunjenosti policijskog sastava i raspoložive opreme u ovim institucijama, kao i analizi broja nedostajućih policijskih službenika te neophodne opreme za rad policije.

Do kraja 15. redovne sjednice, Vlada je donijela Odluku o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje 18. septembra – Dana BPK Goražde i Grada Goražda.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.