• OBJAVLJENO: 13.09.2019.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 18.redovnu sjednicu
Data konačna saglasnost na Program usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba sa VSS

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 18.redovnoj sjednici primila je k znanju Informaciju o uposlenim u obrazovanju u BPK Goražde od školske 2014/15. do 2018/19. godine.

Uz ocjenu da je ova informacija dala sveobuhvatnu analizu uposlenih u obrazovanju, uzimajući u obzir starosnu strukturu, stepen stručne spreme te vrstu radnog angažmana, kao i prikaz kretanja broja učenika u prethodnih pet školskih godina, Vlada je zadužila Ministarstvo obrazovanja da za narednu sjednicu pripremi Plan mjera i aktivnosti sa prijedlogom zbrinjavanja viška uposlenika u narednom periodu kao i prijedlog za rješavanje ostalih, potencijalnih problema u obrazovnom sistemu.

Vlada je razmatrala i u skupštinsku proceduru uputila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana za prvih pola godine JU „Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde“.

JU „Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde data je konačna saglasnost na „Program usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba sa VSS“ . Ovaj program obrazovanja odraslih za usavršavanje iz oblasti „projekt menadžmenta“, u iznosu od 54.000 KM, kantonalna Služba za zapošljavanje realizovaće u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Udruženjem za lokalne razvojne inicijative ALDI Goražde i GOPA Consultants.

Vlada je odobrila isplatu 3.i 4. rate studentskih stipendija studentima s područja Kantona za 2018/2019. studijsku godinu u iznosu od 51.240 KM, kao i uplatu osme tranše za 2019.godinu, namijenjene za isplatu plaća i doprinosa uposlenicima JP RTV BPK Goražde u iznosu od 42.014 KM .

Svim osnovnim školama s područja BPK Goražde data je saglasnost za pokretanje procedure za nabavku peciva i namirnica za đačke kuhinje, a JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde za pokretanje procedure za realizaciju projekta „Nabavka računarske opreme“.

Nakon usvajanja Odluke o sufinansiranju Projekta „Specijalizacije u JZU Kantonalnoj bolnici Goražde za 2019. godinu“. Vlada je odobrila i sredstava za njegovu realizaciju u iznosu od 30.000 KM.

Takođe, data je saglasnost na Program izmjena i dopuna Programa utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2019. godinu, sa ekonomskog koda– Tekući transferi pojedincima – Izdaci za raseljena lica za 2019. godinu, s namjenom da se sredstva od 30.000 KM usmjere na podršku održivom povratku.

Vlada je odobrila i 2.200 KM Regionalnom odboru za povratak u jugoistočnu Bosnu za hitnu sanaciju lokalnog puta Raskršće-Vlahovići-Orahovice i Berič.

Razmatrana je i primljena k znanju Informacija o stanju sigurnosti na području BPK Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za avgust ove godine, te data saglasnost Upravi policije da pokrene postupak nabavke specijalne policijske opreme za Jedinicu za sprječavanje narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, u iznosu od 35.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je odobrila sredstva za Projekt poboljšanja statusa boračkih populacija za juli, kao i sredstva za sufinansiranje obilježavanja godišnjice otvaranja hajr – česme šehidima – poginulim borcima MZ Ustiprača i obilježavanja 27. godišnjice Prve slavne višegradske brigade.

Davanjem saglasnosti na Program sa izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava sa koda  – Tekući transferi pojedincima, 80.000 KM u budžetu Ministarstva za boračka pitanja planirano je za jednokratne novčane pomoći.

Na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva za finansije, Vlada je odobrila tekuće transfere općinama u sastavu BPK Goražde za juni ove godine.

Usvojena je i Odluka Ministarstva za privredu o davanju saglasnosti za isplatu subvencija drugog dijela profitne marže za privredno društvo „POBJEDA-RUDET“ d.d. Goražde, te dato ovlaštenje premijeru da zaključi Aneks Ugovora o korištenju i namjenskom utrošku sredstava za sufinansiranje Projekta „Izgradnja sistema snabdijevanja pitkom vodom naselja Gornje Bare“ sa Gradom Goražde.

Vlada je dala saglasnost na odluke o razrješenju i privremenom imenovanju Nadzornog odbora JP RTV BPK koje je donijela Skupština ovog društva za ograničenom odgovornošću.

Usvojen je Program i Finansijski plan obilježavanja 18. septembra, Dana oslobođenja, Dana BPK-a, i Dana Grada Goražda.

Na kraju sjednice, Vlada je zadužila ministarstva unutrašnjih poslova, socijalne politike i pravosuđa, te Centar za socijalni rad, Tužilaštvo, Kantonalni i Općinski sud i Zavod za besplatnu pravnu pomoć da Vladi, u roku od sedam dana, dostave prijedloge osoba koji će biti članovi Tima za izradu protokola o suradnji i postupanju u slučajevima protivpravnog ponašanja na štetu djece.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.