• OBJAVLJENO: 12.08.2011.
Ministarstvo za finansije
Rebalans Budžeta BPK-a neophodan ukoliko ne stigne grant od Vlade Federacije BiH

Ostvarenje  prihoda u Bužetu BPK-a Goražde sa današnjim danom iznosi 18.539 000,00 KM, što u odnosu na Plan prihoda i primitaka u Budžetu BPK-a za 2011.godinu čini ostvarenje od 67, 48 %. To je, kako ističe ministar za finansije Muhidin Pleh, znatno niže u odnosu na projekcije budžeta BPK-a za ovu godinu i Ministarstvo za finansije će u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji BiH i Zakonom o izvršenju Budžeta BPK-a za 2011.godinu, predložiti Vladi da na narednoj sjednici donese Odluku o obustavi izvršenja rashoda i izdataka u budžetu. Prema ovoj odluci, iz raspoloživih finansijskih sredstava koji su ostvareni u toku mjeseca finansiraće se prioriteti definisani Zakonom o izvršenju budžeta, u prvom redu, otplata duga i transferi za socijalnu politiku i boračke populacije, a potom plaće, doprinosi i naknade, izdaci za materijal i usluge, ostali tekući transferi , kapitalni izdaci i ostalo.

Ukoliko se u roku od 30 dana ne postigne uravnoteženje prihoda i rashoda, Ministarstvo za finansije, odnosno Vlada BPK-a, dužni su utvrditi Prijedlog izmjene i dopune budžeta BPK-a u narednih 15 dana i dostaviti ga Skupštini na usvajanje, naglašava ministar Pleh.

Grant od Vlade Federacije na kojeg i ove kao i ranijih godina računa Bosansko-podrinjski kanton kao jedan od najnerazvijenijih kantona u F BiH, još je neizvjestan. Ne zna se tačno ni koliko će  od planiranih 16 miliona KM za tri nerazvijena kantona, pripasti našem kantonu. U međuvremenu, Vlada Federacije BiH utvrdila je prijedlog Odluke o kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2011.godinu- federalno Ministarstvo finansija sa pozicije „Transferi drugim nivoima vlasti-drugi kantoni“.

Ova odluka, ističe ministar, Pleh ne daje neke značanije pretpostavke za dominantnije učešće BPK-a, pa je kantonalno Ministarstvo finansija uputilo Vladi BPK-a prijedlog njene dopune i zauzimanje stava po ovom pitanju.

– Pomenuta odluka ne sadrži jako bitne kriterije koji idu u korist BPK-a, kao naprimjer, pokrivenost uvoza izvozom, finansijska podrška programima i projektima sa nivoa Federacije za period 2007-2010. ekonomski neodrživim kantonima, učešće kantona u kreditnom zaduženju BiH, finansijska neodrživost lokalnih zajednica u sastavu kantona. Mi tražimo da se i ovi kriteriji uvrste. Da imamo značajnije učešće u raspodjeli sredstava- kaže ministar za finansije Muhidin Pleh.

Finansijska situacija u kojoj se trenutno nalazi Bosansko-podrinjski kanton, prema ocjeni ministra Pleha, slična je prethodnim godinama.

–  Transfer za nivoa Federacije dobivamo, najčešće, u posljednjem kvartalu godine, tako da to ima za posljedicu nemogućnost kvalitetnog izvršavanja Plana rada Vlade, odnosno programa budžetskih korisnika i što je takođe jako bitno, nemamo kvalitetne, zakonom definisane pretpostavke za planiranje budžeta za iduću godinu. Šta to konkretno znači? Mi bi smo uradili i DOB i dali instrukcije budžetskim korisnicima za izradu budžeta za iduću godinu, ali ne znamo koja su to finansijska sredstva koja ćemo dobiti sa nivoa Federacije, a u ovakvoj situaciji nama još uvijek treba finansijska podrška sa niova Federacije za izvršavanje osnovnih funkcija, Ustavom definisanih nadležnosti kantona- riječi su ministra Pleha.

Kantonalni ministar za finansije još uvijek smatra da je najbolje rješenje da se sistemski riješi finansiranje ekonomski neodrživih kantona  kroz izmjene i dopune Zakona o pripadnosti javnih prihoda, na teret Federacije.  Izmjenom koeficijenta pripadnosti finansijskih sredstava, budžet Federacije umanjio bi se u visini potrebnih finansijskih sredstava ekonomski neodrživim kantonima, što je, tvrdi ministar Pleh izvodljivo, a kantonima daje sigurnost u kontinuiranom prilivu sredstava.   Iako je ovaj prijedlog u opciji već dvije godine, nažalost, Vlada Federacije još se o njemu nije izjasnila.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.